Kultura dumą narodu

Na pewno jedną z najbardziej cenionych rzeczy w narodzie jest jego kultura, a konkretniej cały dobytek i całokształt, na który składają się wyroby sztuki (materialne oraz niematerialne) i normy prawne i społeczne. Każdy naród odróżniają konkretne wartości, szczególnie jeśli są zarówno stałe, jak i otwarte na nowe wpływy innych kultur. Do kultury narodowej wliczamy zespół wierzeń, miejsca ważne dla historii narodu, zwyczaje i tradycje, dzieła stuki, literaturę oraz jej bohaterów narodowych (zarówno fikcyjnych, jak i rzeczywistych). To wszystko składa się na tworzenie i pogłębianie kultury, którą tak bardzo cenimy i która wpływa na dumę społeczności. Kultura narodu to jedna z najczęstszych przyczyn zwiedzania przez turystów danego kraju. Pozwala to na zapoznanie się z inną świadomością i przyjęcie do swojego bytowania trochę innych wartości. Nie można zapomnieć, że kultura jest ogromną wiedzą i potęgą, którą trzeba pielęgnować, szanować i co najważniejsze- pamiętać o niej. Podsumowując jest to całość społecznego dobytku, który jest jednym z najważniejszy elementów świadomości narodowej.

Odbieranie sztuki we współczesności

Sztuka we współczesnych czasach nabrała odwagi i nieco innego odbioru niż dawniej. Kiedyś często mylona była lub brana na równi z rzemiosłem. Teraz każdy odbiera sztukę inaczej i na pytanie: czym jest dla mnie sztuka?; każdy powinien odpowiedź sobie sam. W ogólnym rozumieniu i sporym uproszczeniu jest to bardzo różna twórczość artystyczna, która przejawia się w wielu dziedzinach życia. Zwykle jest pełna najróżniejszych emocji i oddaje ludzkie odczucia. Może być zarówno prosta, jak i trudna, a wręcz niemożliwa w odbiorze. Tak samo wygląda jej tworzenie. Coś co z pozoru wygląda banalnie, mogło od autora wymagań przełamania wielu barier i walki z wewnętrznymi emocjami i własnym „ja”. Do tak zwanych sztuk pięknych jest zaliczane malarstwo, muzyka, rzeźba, architektura, teatr, poezja, taniec, jak i wymowa. Poza wymienionymi, sztuka obejmuje również wszelką literaturę, śpiew, garncarstwo, krawiectwo, strategie oraz wiele innych. Świat bez sztuki i artystów, którzy ją tworzą, byłby pozbawiony zarówno prawdziwości, jak i wyimaginowanej rzeczywistości.

ABC kultury globalnej

Kultura jest bardzo szerokim pojęciem, czego najlepszym przykładem jest nawiązanie do kultury globalnej, która jest procesem obejmującym cały świat. Jej celem jest ujednolicenie kultury krajów z całego świata. Jest powiązana ze zjawiskiem globalizacji, która obejmuje sferę polityczną, ekonomiczną i kulturalną, o której jest mowa. Można ją poprzez różne dziedziny życia, począwszy od życia społecznego, polityki, aż do ekonomii i mediów (radio, telewizja, sieci internetowe). Największą wadą kultury globalnej jest odchodzenie od niej krajów uboższych, które się wypierane przez kraje bogatsze. Obrzędy i tradycje w skali całego globu niosą za sobą wartości rodzinne i pokazują prawidłowe schematy życia w społeczeństwie. Wypierają izolację i skupiają się na promowaniu dobrych wzorców, które mają uciśnić więzy i wypromować kulturę. Kolejną z zalet jest propagowanie zdrowego trybu życia, dzięki czemu coraz bardziej wypierane jest lenistwo i złe odżywianie. Coraz większą wagę ma dbanie o własne zdrowie i ciężka praca, a wszystko to dzięki promocji odpowiednich wzorców przez kulturę globalną.

Najpopularniejsza kultura regionalna w Polsce

Najpopularniejszą kulturą regionalną w Polsce jest nic innego, jak kultura mieszkańców Górnego Śląska, czyli bardziej współcześnie- Ślązaków. Rozwijała się od XIX wieku, na co przyczyniło się powstawanie kopalni i różnych zakładów przemysłowych. Ślązacy są traktowani i odbierani jako mniejszość etniczna, mimo starań o uznanie za odrębną mniejszość narodową. Prócz przemysłowej części Śląska, tą bardziej sławetną i bardziej pożądaną przez turystów jest część „zielona”. Beskidy są bez wątpienia największą atrakcją tamtych regionów, która jest równie często oblegana w okresie wiosenno-letnim, jak i jesienno-zimowym. Warto wybrać się tam dla pięknych krajobrazów i żywej przyrody. Kultura Ślązaków odznacza się różnorodnością wyznaniową. Można tutaj spotkać nie tylko katolików, większość z nich pomimo różniących ich wyznań, najwyżej stawia więzi rodzinne, dlatego często spotykają się na obiadach, podczas których wesoło biesiadują do późnych godzin i śpiewają znane pieśni. Tym co wyróżnia mieszkańców Górnego Śląska jest ich gwara, na którą ogromny wpływ wywarł język niemiecki.

ABC kultury regionalnej.

Kultura jest szeroko pojmowanym pojęciem, które towarzyszy nam wszędzie, gdzie byśmy się nie wybrali. Do tego pojęcia przypisuje się wszelkie materialne oraz niematerialne wytwory ludzkie. W kulturze regionalnej dotyczy to również zachowań ludzkich przypisanych do danego regionu oraz schematów z nim powiązanych. Składają się na nią wierzenia,zwyczaje, tradycje, jak i język. Od architektonicznej strony, kulturę regionalną charakteryzuje folklor rozwijający się na danym obszarze. Wchodzą w niego symbole i sztuka ludowa. Ze względu na burzliwą historię Polski, kultura przybierała różną, wyjątkową formę na rożnych terytoriach. Co tym bardziej czyni ją wyjątkową, unikalną i stałą w niektórych regionach Polski. Kultura regionalna jest sporą atrakcją dla turystów, dlatego im bardziej zróżnicowana, tym lepiej dla rozpoznawalności państwa. Wiele osób fascynuje wytworzona w przeszłości gwara różnych regionów, dlatego „język” jest unikatem każdego miejsca i najbardziej charakterystycznym motywem. Pamiętajmy o tym, żeby wspierać wszelką kulturę regionalną, żeby szybko nie zanikła i nie stała się przeszłością.

 Strona 2 z 16 « 1  2  3  4  5 » ...  Ostatnia »