Jan Lebenstein.

Serie obrazów Jana Lebensteina zyskały rozgłos jako jeden z najciekawszych przejawów sztuki nowoczesnej i niekonwencjonalnej. Punktem wyjścia dla tych prac była postać człowieka, tak dalece jednak przetworzona, że z jej naturalnych cech pozostała jedynie symetria obrazu. Początkowo obficie nakładał farbę przez co jego obrazy były bardziej wyraziste. Takie malarstwo było w ówczesnej Europie czymś nowoczesnym i niezwykłym. A jednak już wkrótce uległo ono dużej przemianie i po raz kolejny zadziwiło swiat. Artysta rozpoczął nowy cykl, Bestiarium, pouczający w sprawach dobra i zła. Nie znajdujemy tu jednak prostych objaśnień. Malowane przez niego bestie czasem ukazywane są jako jedyny temat obrazu, czasem w scenkach o tajemniczym przesłaniu, zagadkowej fabule. Pochodzą one wszystkie z wyobraźni artysty, prawdopodobnie wspomagane pamięcią o wyglądzie mitologicznych stworów. Zwierzęta Lebensteina nie mają wyraźnych, przypisanych im znaczeń. Artysta tworzył również krajobrazy i treści zaczerpnięte z kultury antycznej. Jest to dowód na to, że interesowaly go również inne tematy i problemy. Po upadku komunizmu artysta wielokrotnie odwiedzał Polskę, gdzie zmarł w 1999 roku.