Malarstwo freskowe

We współczesnych czasach obraz możemy namalować tak naprawdę wszystkim, co mamy pod ręką. Wystarczy nieco wyobraźni i kreatywności. Dlatego artyści sięgają po coraz śmielsze pomysły, które czynią ich wyjątkowym. Lecz kiedyś bardzo popularne było malarstwo freskowe i to właśnie ono zawładnęło umysłami artystów. Jest to nic innego, jak malowidło wykonane na dwuwarstwowym, mokrym tynku. Pierwsza warstwa była gruba i chropowata, zawierała wapno gaszone i piasek. Druga z kolei była gładka, dlatego to na niej tworzyło się fresk. Zawierała wapno gaszone, pył marmurowy lub drobny piasek. Nałożoną warstwę tynku, która wyschnie, trzeba skuć, po czym nałożyć świeży. Kolejne etapy są jeszcze bardziej skomplikowane. Polegają na odciśnięciu gotowych kształtów, konturów wyciętych w kartonie. To dość pracochłonna praca, dzięki której powstawało prawdziwe arcydzieło ścienne. Następnie wystarczyło popracować farbami, a wszelkie poprawki wykonać było można na suchym tynku, który idealnie się do tego sprawował. Najsłynniejsze freski można podziwiać we Florencji i w Padwie, dzięki średniowiecznym artystom.

Proces tworzenia witraży

Mimo specyficznej nazwy, witraż jest jedną z technik malarstwa, która była i jest równie popularna, co dawniej. Nazwała vitrage oznacza szklenie, a popularność w przeciwności do innych technik, zyskała już w starożytności, lecz jej rozkwit przypadł na okres średniowieczny. Zaczęto wówczas ozdabiać otwory w kościołach i katedrach, barwnymi witrażami, które ubarwiały architekturę budynku. Wielu zastanawia się, jak tak naprawdę dochodzi do stworzenia takiego odbicia. Jak się okazuje, polega to na łączeniu ze sobą kolorowych, szklanych płytek. Łączenie ich następowało dzięki ołowianym ramkom, które przetrzymywały części w spójnej całości. Żeby otrzymać kolorowe szkło, artyści musieli przed rozpoczęciem pracy zabarwić szkło płynnymi metalami, takimi jak żelazo, czy miedź. Stanowiło to przyjemniejszy proces pracy, w porównaniu do dalszej- przycinania na poszczególne elementy, z których trzeba złożyć równą całość. Elementy cięto początkowo obcęgami, a czasem przestawiono się na diament. Na tym polegał dość złożony proces powstawania witrażu, pożądanego w architekturze.

Znaczenie malarstwa

Malarstwo jest uważane za jedno ze sztuk pięknych i plastycznych, które ma swój widoczny wpływ w bogactwie sztuki i jej poszerzaniu. Polega na używaniu jednej z malarskich technik. Wyróżnia się akrylowe, freskowe, olejne, temperowe, gwasze, witrażowe oraz te mniej popularne, szczególnie w Polsce. W starożytnej Grecji malowano farbami, w których spoiwem dla barwnika był wosk pszczeli i schnące oleje. Zwiększano to ich płynność i ułatwiało malowanie artyście. Skupia się na przedstawianiu konkretnej tematyki lub różnorodnej wizji świata, jak i własnych emocji. Dla artysty obraz jest oknem, który przedstawia świat w różnych rzeczywistościach. Świat ten jest nieprawdziwy, ale często wygląda bardzo rzeczywiście i utożsamiany jest z prawdziwym życiem, które toczy się wokół nas każdego dnia. Stąd czerpiemy wiele inspiracji z malarstwa, jak i poszczególne dzieła wpływają na odczuwanie przez nas wielu różnych emocji oraz poznawaniu nowych. Malarstwo jest oknem na świat, które tak naprawdę towarzyszy nam każdego dnia.

Definicje sztuki i jej alternatywa

Mimo, że sztuka jest szeroko rozumianym pojęciem, dawniej została oparta o kilka różnych od siebie definicji. Z biegiem czasu powstały jej alternatywy oraz odrzucenie wszelkich definicji i postawienie na otwartość w odbiorze. Dzięki temu zjawisku, widzimy jak bardzo trudno określić czym tak naprawdę jest sztuka. Niektórzy odbierali ją jako dadaizm, gdzie panowała dowolność wyrazu artystycznego. Jej innym kierunkiem był surrealizm, który burzył logiczny porządek rzeczywistości i wprowadzał wewnętrzny chaos. Miał wyrażać bunt i sprzeciw przeciwko konwencjom w sztuce. Z czasem zaczęto ją zaliczać do grupy pojęć otwartych, co zostało szybko skrytykowane i zniesione, ze względu na to, że do sztuki można zaliczyć praktycznie wszystko. Kiedy zrezygnowano z jakichkolwiek logicznych definicji, powstała jej alternatywna wersja. Mówiła o tym, że sztuka jest wyrażaniem i konstruowaniem przeżyć, dzięki czemu wzrusza i wstrząsa odbiorcom. Żeby dojść do właściwego znaczenia sztuki, zaczęto rozumieć ją na wielu płaszczyznach, a jej znaczenie cały czas ewoluowało.

Sztuka i jej funkcje

Sztuka jest pojęciem otwartym i szeroko rozumianym. Dla każdego oznacza zupełnie coś innego, jak i również to co się do niej zalicza jest różnie odbierane. Możemy nazwać ją wszystkim, co nas otacza, co ma jakikolwiek artystyczny wydźwięk. Dla jednych napis na murze może mieć w sobie coś związanego ze sztuką, a dla kogoś innego będzie to dopiero dzieło malarza przedstawione na obrazie. Równie bardzo, jak jej znaczenie, jej funkcje też są różnie rozumiane. Ale istnieje kilka ogólnych, takich jak jej rola emocjonalna, czy terapeutyczna, która uważa, że sztuką można leczyć. Funkcja komunikacyjna polega na nawiązaniu porozumienia z odbiorcą, dzięki czemu tworzy się między nimi więź oparta na różnych odczuciach. W szkole często spełnia stanowisko wychowawcze, ma uczyć i wychowywać oraz promować poszczególne wzorce postępowania oraz norm w zachowaniach. Jedną z popularniejszych funkcji sztuki jest część ludyczna, inaczej zwana zabawową, co oddaje jej charakter. Skupia się bowiem na odstresowaniu i odprężeniu, zarówno w grupie, jak i w samotności, podczas tańca, śpiewu , czy kabaretu. Łączy się to z funkcją muzykoterapii, która ma za zadanie leczyć poprzez muzyczne dźwięki. Sztuka obcuje z nami na co dzień i każdego dnia ma wpływ na naszego funkcjonowanie.

 Strona 1 z 16  1  2  3  4  5 » ...  Ostatnia »