Adam Mickiewicz

Ten poeta polski urodził się w roku 1798, a dokładniej dwudziestego czwartego grudnia. Pochodzi z Zaosia, jest to miejscowość znajdująca się niedaleko Nowogródka. Był synem Mikołaja. Ojciec Adama był adwokatem. A mama Adama nazywała się Barbara Majewska. Pochodził z rodzina wielodzietnej. Miał czterech braci. Nasz poeta około roku 1815 ukończył szkołę w Nowogródku. Postanowił, że […]

Treny IX, X, XI i XII

Treny IX, X, XI zajmują w kompozycji całego cyklu szczególne miejsce.Stanowią apogeum bólu i żalu po straci dziecka, które doprowadza Kochanowskiego, poetę – filozofa, do dania świadectwa kryzysowi wyznawanych pogladów.Treny te zaprzeczają postawie stoickiej, oddają w wątpliwość znaczenie Cnoty i Mądrości, a więc tego wszystkiego, co stanowiło filozoficzny szkielet fraszek i pieśn. Treny dowodzą, że […]

Ariel Lin

Lin Yi Chen znana jako Ariel Lin jest uroczą dwudziestosiedmioletnią aktorką i piosenkarką. W dramach zadebiutowała ona w roku 2002. Zagrała wtedy w dramie „True Love 18” jedną z głównych ról. Ariel jednak nie ograniczyła się do gry w dramach, ponieważ już w następnym roku rozpoczęła nagrywać swoją pierwszą płytę, która okazała się ogromnym sukcesem. […]

Fryderyk Chopin i Krzysztof Penderecki

Fryderyk Chopin, syn Polki oraz Francuza polskiego pochodzenia, to najwybitniejszy polski kompozytor, oraz jeden z najważniejszych na świecie romantycznych kompozytorów dziewiętnastego wieku. Dzięki swojej muzyce stał się jednym z symboli walczącego o niepodległość narodu polskiego. Do dziś jego dzieła należą do najchętniej wykonywanych przez największych mistrzów fortepianu, na całym świecie funkcjonuje też wiele festiwalów jego […]

Niedzielne popołudnie na Grande Jatte

Obraz pod tytułem Niedzielne popołudnie na Grande Jatte namalowane zostało przez założyciela postimpresjonizmu, francuskiego malarza Georgesa- Pierrea Seurata (urodzonego drugiego grudnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego dziewiątego roku, zmarły zaś dwudziestego dziewiątego marca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku). Dzieło to zostało wykonane w technice olejnej na płótnie. Pochodzi z przełomu lat tysiąc osiemset osiemdziesiąt cztery – tysiąc […]

Nurt neoprogresywny

Marillion – „Brave” (1994). Płyta uznawana powszechnie za najlepszy album Marillion bez Fisha na wokalu i absolutną klasykę gatunku. Koncepcyjny album opowiada smutną historię dziewczyny, która postanawia rozstać się ze swoim życiem, skacząc z mostu. Na wzór „The Wall” Pink Floyd, uzupełniona została pełnometrażowym filmem, ilustrującym tekstową i muzyczną zawartość płyty. The Flower Kings – […]

Teofil Lenartowicz

Teofil Urodził się w Warszawie w 1822 roku. Był synem niezamożnego szlachcica. Swoje dzieciństwo wspomina niezbyt ciekawie. Gdy jego ojciec opuścił nasz świat młody Teofil zamieszkał u oczyma, mieszkali na Mazowszu. Gdy ukończył szkołę w Warszawie rozpoczął swoją karierę w sądownictwie. Początki twórczości nie wyglądały różowo. Pierwsze dzieła, jakie tworzył były śpiewane na imprezach okolicznościowych. […]

Eksperyment SS

Film z serii horrorów to właśnie film pod tytułem „eksperyment SS”. Jest to film przestawiający historię pewnego miejsca, gdzie podczas drugiej wojny światowej, były prowadzone jakieś badania, które oczywiście miały za zadanie stworzyć żołnierzy doskonałych. Oczywiście badania te były prowadzone przez armie hitlerowską, ponieważ to właśnie armia Hitlera była głównym agresorem podczas drugiej wojny światowej. […]

Czas powstania i czas akcji powieści

Powstanie styczniowe stanowi bardzo ważny element w konstrukcji czasu powieści jak i w historii bohaterów. Ze względu na cencurę panującą w zaborach Orzeszkowa nie może pisać o powstaniu wprost, otwarcie, więc używa peryfraz i metafor pisząc o ogniu czy gorączce. Ten styl wypowiedzi, mówienia nie wprost nazywa się językiem lub mową ezopową. Czas powstania styczniowego […]

Ogólnie o Świecie Dysku

Czym jest Świat Dysku? W prostych słowach, jest to wygenerowany przez pisarza Terry’ego Pratchetta świat o kształcie ogromnego Dysku, porównywalnego do naszej Ziemi, który znajduje się na czterech ogromnych Słoniach, a one z kolei stały na jeszcze większym A’Tuinie, prehistorycznym żółwiu. Płynie on po bezkresnym wszechświecie, w niewiadomym kierunki i niewiadomym celu. Centralnym miastem Dysku […]

Stłumienie magii i późniejsze odrodzenie

Magia w średniowieczu została prawie całkowicie stłumiona przez kościół. Zadaniem inkwizycji było wybicie wszystkich magów bądź zmuszenie do przyjęcia przez nich chrześcijaństwa. Magia odrodziła się dopiero w XIX i XX wieku. Na poziomie XIX wieku nastąpiły wielkie zmiany postaw wobec magii. Magię wysoką, czyli zainteresowanie takimi systemami jak astrologia, numerologia traktowano w najlepszym razie jako […]

Twórczość Stefana Żeromskiego po pierwszej wojnie światowej w latach 1914-1925

W latach pierwszej wojny światowej Stefan Żeromski mieszkał w Zakopanem pracując nad zaczętym jeszcze przed wojną cyklem powieściowym „Walka z szatanem”. Dwa pierwsze tomy tego cyklu – „Nawracanie Judasza” i „Zamieć” – ukazały się w 1916r., a tom trzeci „Charitas” ukazał się w 1919 roku. Bohaterem dwóch pierwszych tomów jest Ryszard Nienaski. Pobyt w Galicji […]

Pierwsze organizacje plemienne

Słowianie uprawiali ziemię, hodowali zwierzęta i handlowali, w związku z czym stale się bogacili. Ich majętność prowokowała sąsiednie plemiona do organizowania najazdów, przeważnie grabieżczych. Konieczne więc było stosowanie różnych zabezpieczeń, a także gromadzenie się w większe grupy. Słowianie zakładali rodziny, więc na początku łączono się z uwagi na występujące pokrewieństwo, następnie po sąsiedzku i tak […]

Hermetyczny Zakon Złotej Jutrzenki

Hermetyczny zakon złotej jutrzenki był mała organizacją na przełomie XIX i XX wieku, ale o bardzo dużych wpływach. Był on tylko dostępny dla osób wtajemniczonych i ich najbliższego otoczenia. Do dziś nie wiadomo jakie praktyki stosowali zakonnicy na swoich adeptach magii. Nikt nic nie mówił a to co się działo w obrębie zakonu było ścisłą […]

Józef Wybicki

Ten poeta polski pochodzi z Będomina od Kościerzyną. Urodził się w roku 1747, a dokładnie dwudziestego dziewiątego września. W ciągu swojego życia był działaczem politycznym, publicystą dramaturgiem i poetą. Ważnym faktem jest to, że był uczestnikiem konfederacji barskiej. Udało mu się również stać jednym z działaczy Komisji Edukacji Narodowej. Za swego żywota był, również uczestnikiem […]

Rozwój technologiczny

Na początku stworzonej już kinematografii filmy były nieme w których wszystkie dialogi czy teksty pojawiały się w formie napisów, dlatego też przełomem było udźwiękowienie filmów, później kolorów, następnie efektów specjalnych oraz rozdzielczości ekranów. Przez ostatnie kilka lat pojawiły się filmy 3D czyli filmy trójwymiarowe, dźwięk stereofoniczny oraz wysokiej jakości obrazu (High Definition) dzięki technologii cyfrowej […]

Rzeźba, czyli jedność materiału i formy

Każdy rzeźbiarz, zamierzając zrealizować dzieło, już od pierwszej chwili wyobraża je sobie w konkretnym materiale. W takich przypadkach, artysta-rzeźbiarz musi uważać, aby nie nadać przypadkiem odmiennego efektu swojemu dziełu. Ponieważ rzeźba należy do sztuki najbardziej wymagającej. W dzielach rzeźbiarskich najlepiej można dostrzec związek formy z materiałem. Rzeźby Lynn Chadwick „Młody mężczyzna i młoda kobieta, żelazo” […]

Progresywne supergrupy

OSI – „Office of Strategic Influence” (2003). Na potrzeby tej płyty swoje siły połączyła cała czołówka progresywnego grania, z muzykami Fates Warning, Dream Theater i Porcupine Tree na czele. Kluczem do sukcesu (album został uznany za jedno z najlepszych progresywnych wydawnictw ostatnich dwudziestu lat) okazał się nowy muzyczny pomysł, łączący ciężkie, progmetalowe dźwięki z bogatymi […]

Katedra w Salisbury

Obraz pod tytułem Katedra w Salisbury namalował angielski artysta John Constable (urodzony jedenastego czerwca tysiąc siedemset siedemdziesiątego szóstego roku, zmarły zaś trzydziestego pierwszego marca tysiąc osiemset trzydziestego siódmego roku). Artysta ten był uważany za najwybitniejszego pejzażystę dziewiętnastego wieku. Dzieło to jest wykonane w technice olejnej na płótnie. Pochodzi z roku tysiąc osiemset trzydziestego pierwszego. Znajduje […]

Impresjonizm

Impresjonizm – nazwa kierunku pochodzi od słowa impresja, które oznacza wrażenie. Początek tego kierunku łączy się z malarstwem, został zapoczątkowany we Francji. Nazwa wywodzi się w prostej linii od tytułu obrazu Clauda Moneta – „Impresja – wschód słońca”. Malarze w opozycji do akademistów przesiadujących jedynie w swoich pracowniach, postanowili wyjść ze sztalugami w plener, a […]

„Młyn wodny w Flatford”

Obraz pod tytułem „Młyn wodny w Flatford” namalował John Constable. Jeden z największych malarzy angielskich dziewiętnastego wieku. Szczególne zamiłowaniem darzył pejzaże szczególnie te ze zmianami pogody. Artysta ten urodził si w East Berghold w roku tysiąc siedemset siedemdziesiątym szóstym. Zmarł w Londynie w roku tysiąc osiemset trzydziestym siódmym. Namalowany został na płótnie. Ma duże wymiary. […]

Wartości artystyczne

Orzeszkowa pisząc powieść stara się realizować hasła pozytywistów warszawskich. Najbardziej zauważalne są echa haseł pracy u podstaw, pracy organicznej i emancypacji kobiet. Justyna i Witold są przykładami na bardzo dobre realizowanie haseł pracy u podstaw. Justyna chce wyjść za Janka, choć zdaje sobie sprawę, że są pomiędzy nimi znaczące różnice. Jest gotowa podjąć się niesienia […]

Jan Paweł II i Lech Wałęsa

Karol Wojtyła, czyli kochany przez wszystkich Polaków oraz katolików na całym świecie Jan Paweł II, to najbardziej znany Polak w historii, którego jednoznacznie kojarzą z naszym krajem ludzie z całego świata. Często jego papieskie imiona to pierwsza odpowiedź, jaka pada, gdy obcokrajowiec dowie się w rozmowie, że ma do czynienia z Polakiem. Kiedy w wieku […]

Zygmunt Krasiński

Ten poeta polski urodzony został w roku 1812, a dokładniej dziewiętnastego lutego w jednym z najpiękniejszych miast Europy, czyli w Paryżu. Był on synem Marii z Radziwiłłów oraz hr. Wincentego Krasińskiego. Po matce odziedziczył słabe nerwy. Jego ojciec był członkiem rosyjskiej Rady Państwa. Zygmunt był podporządkowany swojemu ojcu do samego końca. Wincenty wywierał ogromny wpływ […]

Blask Fantastyczny

„Blas fantastyczny” jest historią bezpośrednio zaczynającą się w momencie zakończenia „Koloru Magii”. Aby dobrze zobrazować zarys fabuły tej historii należy cofnąć się do czasów studiowania przez Rincewinda magii. Na Niewidocznym Uniwersytecie była przechowywana w tym czasie pewna księga, zawierająca najpotężniejsze zaklęcia, jakie można wypowiedzieć. Efekt każdego z nich jest najprawdopodobniej tak potężny, że oglądać go […]

Historia i zastosowanie

Miernik jest niezwykle wszechstronny w zastosowaniu. W ostatnich sto lat, został zmodyfikowany w celu włączenia dźwięku, przebudowany, aby utworzyć bezpieczniejsze podstawy filmu, sformułowany, aby uchwycić kolor, zakwaterowany jako jeden z formatów panoramicznych, i posiada włączony dźwięk cyfrowych danych w niemal wszystkich jej dziedzinach. Od początku 21 wieku, Eastman Kodak i Fujifilm ścierały się ze sobą […]

Ekspresjonizm, symbolizm i secesja

Ekspresjonizm – nazwa kierunku pochodzi od słowa ekspresja oznaczającego wrażanie. Rozkwit kierunku przypada na pocz XX wieku. Posługuje się on deformacją, hiperbolą, wyolbrzymieniem, karykaturą, sugestywnymi środkami wyrazy. Swoją brutalnością przeciwstawia się delikatnemu impresjonizmowi. Bardzo dobrze oddaje silne stany napięcia emocjonalnego. Wywodzi się z Niemiec, skąd zaczął promieniować na całą Europę. Klasycznym przykładem ekspresjonistycznego obrazu jest […]

„Pracownia malarza”

Obraz pod tytułem „Pracownia malarza” namalował Gustave Courbet. Był to jeden z największych przedstawicieli realizmu w dziewiętnastym wieku. Odepchnął tematy mitologiczne, religijne i tyn podobne na rzecz dziel których tematy były „nie godne sztuki”. Artysta ten urodził się w Ornas w tysiąc osiemset dziewiętnastym roku, zmarł zaś w Vevey w tysiąc osiemset siedemdziesiątym siódmym roku. […]

Naiwna muzyka

Sukces Britney Spears był tym, co udowadniają zwolennicy życia na amerykańskiej ziemi – że słynny american dream się może spełnić. Każdy może być pucybutem, a dzień później milionerem. Próbowano zdublować to wieloma postaciami jej bliskimi, ale żadna z nich nie była taka jak ona. No właśnie – czyli jaka? Co stanowi o wielkim sukcesie Britney […]

Cyprian Kamil Norwid

Ten poeta polski urodzony został w roku 1821, a dokładniej dwudziestego czwartego września. Pochodził z małej wsi Laskowo-Głuchy. Wywodził się z rodziny szlacheckiej. Pochodził z rodziny wielodzietnej, ponieważ miał czworo rodzeństwa. Życie nie oszczędzało od najmłodszych lat, ponieważ już wieku czterech lat zmarła mu mama. Już od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie literaturą. Pierwsze kroki edukacji […]

Rzeżba w czasie II wojny światowej i jej twórcy.

Nurtem rzeźby z Europy Zachodniej była rzeźba organiczna, ekspresyjna i abstrakcyjna. Bardzo bogatym dorobkiem legitymuje się Gustaw Zemła, twórca kilku znakomitych pomników oraz rzeźb mniejszego rozmiaru(na przykład pomnik papieża Jan Pawła II w Krakowie lub poety Władysława Broniewskiego w jego rodzinnym Płocku, rzeźby ofiar zagłady w Oświęcimiu). W brązie oraz w innych materiałach pracuje Adam […]

Opłakiwanie Chrystusa

Fresk pod tytułem Opłakiwanie Chrystusa stworzył malarz i architekt włoski Giotto di Bondone, a właściwie Angiolo di Bondone ( urodzony około roku dwieście sześćdziesiątego szóstego, zmarły około roku w ty6siąc trzysta trzydziestym siódmym).Był to pierwszy artysta który powrócił do tradycji tworzenia fresków która była zapomniana na wiele lat. Fresk ten znajduje się w kaplicy Scrovegnich […]

” Święty Piotr i święty Jan”

Dyptyk pod tytułem ” Święty Piotr i święty Jan” namalował Francesco el Cossa. Uprawiał on malarstwo o charakterze narracyjnym. Namalował między innymi freski przedstawiające poszczególne miesiące. Malarz en urodził się w Ferrerze około roku tysiąc czterysta trzydziestego szóstego, zmarł zaś w roku tysiąc czterysta siedemdziesiątym siódmym lub ósmym w swym rodzinnym mieście. Typowy przedstawiciel malarstwa […]

Jak film wpływa na psychikę widzów?

Film od zawsze fascynował widzów jak i wzbudzał ich lęki, dziś można łatwo manipulować emocjami wywołanymi poprzez film. Kiedyś w latach 60 powstał film który pokazywał inwazję Marsjan na ziemię , wywołało to masową panikę gdyż ludzie przerażeni uwierzyli w to co zobaczyli na ekranach swoich odbiorników, państwo przez to poniosło ogromne straty. Dzisiaj film […]

Mierniki wartości człowieka

W powieści można wyróżnić dwa główne mierniki wartości człowieka – pracę i przywiązanie do tradycji i przeszłości. Orzeszkowa wyraźną sympatią darzy bohaterów pasujących o jej przekonań. Bohaterowie, którzy pracują cieszą się sympatią autorki i jej wyraźnym szacunkiem. Do tej grupy należą Bohatyrowicze pracujący na roli, zubożała szlachta utrzymująca się z pracy własnych rąk, Marta Korczyńska […]

Antoni Rzęsa i Magdalena Abakanowicz.

Antoni Rzasa, wspaniały i wybitny rzeźbiarz tworzył głównie rzeźby sakralne oraz grupy figuralne z powtarzającym się tematem macierzyństwa(liczne ukrzyżowania, Piety). Posługiwał się z reguły jednym klocem drewna, dostosowując formę dzieła do naturalnego kształtu pnia i gałęzi. Drewno uzupełniał niekiedy elementami z żelaza, wykutymi w kuźni. Antoni Rzasa w swojej pracy stosował tylko najprostsze narzędzia, co […]

Diana w kąpieli”

Dzieło pod tytułem „Diana w kąpieli” namalował Francois Clouet. Artysta ten urodził się w Tourus w roku tysiąc pięćset dwudziestym,zmarł zaś w Paryżu w roku tysiąc pięćset siedemdziesiątym drugim. Dzieło to pochodzi z laty tysiąc pięćset pięćdziesiąt – tysiąc pięćset sześćdziesiąt. Namalowany jest na desce. Ma dość duże rozmiary. Mierzy dokładnie sto trzydzieści trzy centymetry […]

Materiał i technika a forma dzieła sztuki

Świątynia katolicka zbudowana w epoce romańskiej to piękny kościół o bogatej, zróżnicowanej bryle. Był budowany przede wszystkim z ciosów kamiennych(to znaczy z równo obciosanych bloków piaskowca). Taki kościół był niewysoki, miał silną, zwartą budowę i grube mury z niewielkimi oknami. Można powiedzieć, że usilnie trzyma się ziemi. O tym wszystkim zadecydowały nie tylko przekonania artystyczne […]

Agata Paskudzka i Piotr Rubik

Ta para aktualnie króluje na łamach polskich brukowców i portali plotkarskich, głównie ze względu na fakt, iż niedawno wzięła ślub, w iście gwiazdorskiej oprawie i stylu. Związek dwudziestodwuletniej modelki i wicemiss Polski oraz starszego od niej o ponad dwadzieścia lat kompozytora muzyki pop z sakralnymi i klasycznymi elementami, wzbudza falę krytyki, nie brak mu jednak […]

Maria Kuncewiczowa, życie i twórczość

Maria Kuncewiczowa urodziła się 30 października 1988 w Rosji, w rodzinie inteligenckiej, patriotycznej. Jej matka była skrzypaczką, ojciec nauczycielem. Od 1900 roku rodzina zamieszkała w rodzinnym kraju, czyli w Polsce. Kuncewiczową od zawsze fascynowała muzyka, dlatego też zdecydowała się podjąć studia muzyczne, w międzyczasie studiowała też literaturę francuską i polonistykę na uniwesytetach warszawskich, krakowskich i […]

Stanisław Trembecki

Pierwsze ikony pojawiły się w Polsce w wieku piętnastym, początkowo malarstwo to nie było nikomu dostatecznie znane, dlatego też dla malarzy powstały liczne podręczniki na bazie, których mogli tworzyć. Podręczniki takie bogate były nie tylko w liczne wzory, ale też i porady i przepisy typowo techniczne, ich pierwotna nazwa to podlinniki. Do dziś zachowały się […]

Maria Jarema i Tadeusz Brzozowski

Maria Jarema przed wojną studiowała rzeźbę, już wtedy pociągało ja malarstwo, któremu w późniejszym okresie swojego życia poświęciła większość swojego życia. Swoje zainteresowania kierowała ku mocnym, wyrazistym formom nawiązującym do kształtów organicznych organicznych późniejszym okresie malowała już tylko obrazy abstrakcyjne. W swoich cyklach „Penetracje”, „Filtry” i dała wyraz jakby przemieszczania się w przestrzeni różnych przedmiotów. […]

Robert Kubica i Adam Małysz

Robert Kubica zyskał na świecie ogromną popularność, gdy zainteresowały się nim ekipy najbardziej prestiżowych samochodowych wyścigów na świecie – Formuły 1. W tym roku wygrał swój pierwszy wyścig i przez ekspertów wymieniany jest w gronie do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej na koniec sezonu. Na punkcie tego pochodzącego z Krakowa, młodego chłopaka oszalał cały świat. O […]

Czary w czasach starożytnych

Czary to słowo stosowane często na określenie praktyk czarnej magii, których zadaniem jest manipulowanie kosmosem dla egoistycznych celów czarownika. Wieści o rzekomych dokonaniach takich postaci sięgają czasów antycznej Italii i Grecji. Nie wszyscy jednak czarodzieje mieli złe intencje, byli również i dobrzy czarodzieje, którzy w zostawili za sobą chlubne czyny. Znanym adeptem magii dobroczynnej był […]

Gwiazdy tańczą na lodzie

Program ten zaczął być emitowany w Polsce na fali popularności „Tańca z gwiazdami” i „Jak oni śpiewają”. Najbardziej zbliżony jest do tego pierwszego formatu. Właściwie jedyną innowacją jaką do niego wprowadza, jest fakt, że uczestnicy tańczą nie na parkiecie, ale lodowej tafli. Są oceniani przez jury (w składzie: Włodzimierz Szaranowicz, Dorota „Doda” Rabczewska, Igor Kryszyłowicz, […]

Teksańska masakra piłą mechaniczną

Film miał swoje dwie wersje – pierwszą zrealizowano kilkadziesiąt lat temu i pretendowała ona do ambitnego miana pół-horroru, pół-komedii. I udało się to na tyle, że do dziś inspirował on bardzo wiele osób, w tym twórców remake’u, który kilka lat temu zawitał do kin. A jak wyszedł? Zaczyna się podobnie jak pierwowzór. Grupa młodych ludzi […]

35 mm film

35 mm jest podstawowym filmem najczęściej używanym zarówno w fotografii jak i nadal w filmach, i pozostaje na stosunkowo niezmienionym poziomie od jego wprowadzenia w 1892 roku przez Williama Dicksona i Thomas Edisona – film działa z wykorzystaniem dostarczonych materiałów przez George’a Eastmana. Fotograficzny film jest pokrojony w paski o szerokości wynoszącej 35 milimetry (ok. […]

Pólnocne klimaty

Sigur Rós – „()” (2002). Muzyka wykonywana przez islandzki zespół to progresywno-postrockowe dźwięki przyprawione typowo skandynawskim, smutnym klimatem. Zespół trafił jednak z debiutem na odpowiedni moment i jednocześnie okazał się na tyle oryginalny, by przebić się do głównego nurtu. Obecnie ma status międzynarodowej gwiazdy. „()” to trzecia płyta Sigur Rós. Nie zawiera znanych z radia […]

Styl zakopiański

Styl zakopiański – Zakopane na rzełomie stuleci stało się letnią stolicą Polski. Pod Giewontem spędzali czas polscy artyści, ludzie polityki i nauki. Z Zakopanym związani byli tacy piszarze jak Żeromski, Sienkiewicz, malarze: Leon Wyczułkowski, muzycy: Karol Szymanowski. Z Tatrami zwiazanych było wielu polskich poetów ówczesnego czasu: Przerwa – Tetmajer, Kasprowicz. Elita towarzyska kraju miała w […]

Jak oni śpiewają

Emitowany w telewizji Polsat w każdą sobotę o godzinie 20:00. 13 aktorów, aktorek, rywalizuje ze sobą, pokazując swoje talenty wokalne. Za zadanie mają swoim występem zachęcić widzów do oddania głosów na „numer 7, w treści wpisując „gwiazdka”(numer, który jest im przyporządkowany)”. Znowu gwiazdy na ekranie. Ludzie kochają ich podglądać, kochają dowiadywać się czegoś nowego o […]

Progmetal

Dream Theater „Awake” (1996). Płyta, uznawana za największy klasyk metalu progresywnego, stała się prawdziwą zmorą gatunku. Powód? Wszystkie nowe zespoły zaczęły grać w ten sam sposób, doprowadzając do ogólnej stagnacji w całym środowisku. Niemniej, żadnej z naśladowczyń nie udało się jej przebić. Takie kompozycje jak „Voices”, „The Mirror” i „Space-dye Vest” weszły do kanonu progresywnego […]

Hugo Kołłątaj

Kolejny poeta polski, który urodził się w roku 1750, a dokładniej pierwszego kwietnia. Pochodził z miejscowości o nazwie Dederkałki Wielkie na Wołyniu. Wywodził się z dość ubogiej rodziny szlacheckiej. Zaczął edukacje w szkole w Pińczowie Pińczowie następnie w Krakowie, gdzie uzyskał doktorat z filozofii w roku 1768. Postanowił spróbować swoich sił za granicami kraju i […]

Okoliczności powstania formy dzieła sztuki

W starożytnym Egipcie system podziałów społecznych wyraża się miedzy innymi w odmiennym sposobie przedstawiania postaci człowieka, zależnie od pozycji zajmowanej przez niego w społeczeństwie. I tak oczywiście faraon-najwyższy dostojnik państwa, któremu oddawano cześć boską, przedstawiany był w tak zwanej bezczasowej młodości, to znaczy bez oznak starzenia się, bez ujawniania jakichkolwiek wad urody, w postawie wyniosłej […]

Tren X i XI

Tren X – rozpoczyna się apostrofą do Urszulki. Tren założony z pytań dotyczących tego, co dzieje się ze zmarłym dzieckiem. Kochanowski odwołuje się do mitologii greckiej. Pyta, czy Urszulka jest w wodach Styksu. Zastanawia się, czy córka go pamięta, czy znajduje się teraz w niebie czy moze na wyspach szczęśliwych, pojawia się również koncepcja reinkarnacji. […]

Taniec z gwiazdami

O tym programie można sporo powiedzieć. Doczekał się już chyba 7 edycji o ile dobrze pamiętam i wciąż cieszy się dużą popularnością. Kolejna edycja wystartuje pewnie na jesień. I jest duże prawdopodobieństwo, że znowu przyciągnie przed telewizory miliony widzów. Tym razem wystąpią nie gwiazdy, lecz normalni ludzie : ) Prowadzący programu Katarzyna Skrzynecka i Piotr […]

Joe Chen

Chen Qiao En jest dwudziestodziewięcioletnią tajwańską aktorką, która rozpoczęła swoją karierę aktorską występując w dramie „Lavender” w 2002 roku. Jej kariera zaczęła dynamicznie wzrastać od roku 2005, kiedy to Joe Chen zagrała w dramie „Prince turns to Frog”. W tym samym roku Joe założyła zespół 7 Flowers. Intro do „Prince turns to Frog” pochodzi właśnie […]

Kanon po polsku

Riverside – „Second Life Syndrome” (2005). Pochodzący z Warszawy zespół to obok Behemotha najpopularniejsza obecnie na świecie polska grupa rockowa. Ich druga płyta, o cięższym od debiutu brzmieniu, stanowi połączenie klimatów Dream Theater, Anathemy, Toola i własnych muzycznych rozwiązań. To właśnie jej sukces zapoczątkował modę na polski rock progresywny. Quidam „Together Alone” (2007). To druga […]

Matrix: Reaktywacja – reż. Andy i Larry Wachowscy

To była kwestia czasu. Nie mogli tego tak zostawić – w grę wchodziły zbyt duże pieniądze. A poza tym ciekawe, ilu maniaków powysyłałoby petycję do Wachowskich z prośbą o kontynuowanie Matrixa. Pewnie dużo. Neo, Morfeusz i reszta załogi docierają do Zionu, ostatniego bastionu ludzkości, nad którym zawitały czarne chmury – maszyny wytropiły miejsce jego położenia […]

Rainie Yang

Yang Cheng Lin to dwudziestoczteroletnia aktorka, piosenkarka i hostessa, która obecnie posługuje się pseudonimem Rainie Yang. Rainie rozpoczęła swoją karierę aktorską w wieku 14 lat. Grała wtedy drobne role w filmach oraz występowała w reklamach. Kilka lat później zagrała w kilku dramach w tym w ogromnym hicie „Meteor garden”. Tam zagrała rolę przyjaciółki głównej bohaterki […]

„Sceny z życia świętej Urszuli; Sen świętej Urszuli”

Obraz pod tytułem „Sceny z życia świętej Urszuli; Sen świętej Urszuli” namalował Vittore Carpaccio. Zasłunoł jako twórca wielkich cyklów malarskich. Miały one przeważnie olbrzymie rozmiary. Co do miejsca i daty urodzin i śmierci jest wiele spekulacji. Urodził się w Wenecji lub w Capodistra pomiędzy rokiem tysiąc czterysta sześćdziesiątym a tysiąc czterysta sześćdziesiątym piątym. Zmarł w […]

Marcel Proust i podróż w głąb czasu

Marcel Proust to sławny francuski twórca, uznany za mistrza prozy psychologicznej. Jest autorem słynnego dziela „W poszukiwaniu utraconego czasu”. W utworze tym bardzo ważną rolę odgrywa wyobraźnia psychologiczna pisarza. Bardzo ważnym zagadnieniem, które przewija się przez prozę Prousta, jest czas i jego przemijanie, które w życiu człowieka odgrywa niezmiernie ważną rolę. Zwraca też uwagę wyraźne […]

Świt żywych trupów

Żywe trupy były wdzięcznym tematem wielu twórców, nie tylko filmowców, ale i pisarzy, muzyków, scenarzystów i reżyserów teatralnych. Ale prawdziwą furorę zdobył już stary hicior „Świt żywych trupów”. Jego tematem jest cały świat oraz jego mieszkańcy, którzy niemal w całości zamieniają się w żywe trupy. Tylko niewielki procent ludzi zostaje w normalnym stanie i teraz […]

O dwóch takich, co ruszyło w miasto

Świetna komedia to właśnie nasz film pod tytułem „O dwóch takich, co ruszyło w miasto”. Jest to opowieść o przyjaciołach, którzy są studentami i oczywiście jak to bywa w krajach amerykańskich, ponieważ akcja tego filmu odbywa się właśnie w tym kraju, studenci mają bardzo barwne życie, oczywiście usiane wieloma cudowni przygodami, które można by powiedzieć, […]

„Madonna z dzieciątkiem i świętym Hieronimem”

Obraz pod tytułem „Madonna z dzieciątkiem i świętym Hieronimem” Antonio Allegri. Zwany był potocznie Coreggio. Jego twórczość zapowiadała nadejście sztuki baroku. Doskonale opanował kolorystykę oraz efekt sfumato wynaleziony przez renesansowego mistrza Leonarda da Vinci. Artysta ten urodził się w tysiąc czterysta osiemdziesiątym dziewiątym w Coreggio (Parma) ,zmarł zaś w roku tysiąc pięćset trzydziestym czwartym w […]

Chrzest Chrystyca

Dzieło pod tytułem Chrzest Chrystusa stworzył włoski malarz Pero della Francesca ( urodzony około tysiąc czterysta dwudziestego roku, zmarły dwunastego października tysiąc czterysta dziewięćdziesiątego drugiego roku). Dzieło to stworzone jest techniką jajeczna (tempera) na desce. Obraz ten powstał w około tysiąc czterysta pięćdziesiątym roku. Znajduje się w National Gallery w Londynie. Artysta ten na długo […]

Andrzej Wróblewski.

Niezrównaną legendą jest artysta krakowski Andrzej Wróblewski. W ciągu trwania swego krótkiego życia zdołał stworzyć malarstwo całkowicie oryginalne, niosące bardzo głębokie treści. Dawał on wyraz przekonaniu, że sztuka polskiego socrealizmu powinna być zrozumiała dla wszystkich. Jego rysunki, monotypie były niezwykle wyraziste, o prostym przekazie i wyrazie. Wróblewski ukazywał w nich osamotnienie człowieka w chwilach zagrożeń […]

Historia 35 mm filmu

Odmiana opracowana przez braci Lumiere używała jedną okrągłą perforację na każdej stronie w ramce, na środku poziomej osi. To był projekt Edison, format jednak, że stał się de facto pierwszym standardowym, a następnie, w 1909, „oficjalne” standard nowo utworzony przez Motion Picture Patents Company, ustanowionego przez Edisona. Katalog Paul C. Spehr opisuje znaczenie większość tych […]

Magiczne miejsca i ich właściwości

Istnieje bardzo wiele magicznych miejsc posiadających magiczne właściwości. Mimo iż nie wszyscy wierzą w ich działanie to wielu naukowców nie potrafi wyjaśnić w naukowy sposób rzeczy dziejących się w ich obrębie co tylko popiera teorię okultystów o właściwościach tych miejsc. W dawnych czasach w poszukiwaniu magicznych miejsc pomagały różdżki wykonane z drewna. Gdy przechodziło się […]

Siedem

Film z udziałem Brada Pitta oraz Morgana Freemana, zrealizowany z współudziałem z Kevinem Spaceyem był szokiem dla świata thrillerów. Film „Siedem” bowiem to rozgrywany w brudnym mieście koszmar dwójki detektywów – nowicjusza oraz starego wyjadacza – którzy dostali wspólne zadanie złapania groźnego mordercy psychopaty, który zabija ludzi według zasady siedmiu grzechów głównych. Skrupulatnie wybrani ludzie […]

Kinematografia na świecie

Dzieje filmu na świecie zaistniały wraz z zbudowaniem pierwszego kinematografu . Pierwsze próby nakręcenia filmów kończyły się na pokazywaniu codzienności , czyli w zasadzie nic ciekawego, lecz z biegiem czasu kinematografia zaczęła ewoluować i powstawały coraz to dłuższe i ciekawsze filmy, wraz z tym powstały również gatunki filmowe takie jak film fabularny czy komedia . […]

Zielona mila – reż Frank Darabont

Film produkcji Franka Darabonta, który słynie głównie w przenoszenia historii pióra Stephena Kinga na ekran. Także i Zielona mila pierwotnie była dziełem Kinga. Do więzienia stanowego trafia ogromny, czarnoskóry mężczyzna – John Coffey – skazany za morderstwo i gwałt na dwóch małych dziewczynkach (w odwrotnej kolejności). Kapitan dowodzący oddziałem, na który trafił Coffey, cierpiący na […]

„Martwa natura z arbuzem i brzoskwiniami”

Obraz pod tytułem „Martwa natura z arbuzem i brzoskwiniami” namalował Eduard Manet. Był to malarz francuski. Był autorytetem impresjonistów chociaż sam się za impresjonista nie uważa. Jego obrazy szokowały i wywoływały skandale. Urodził się w Paryżu w roku tysiąc osiemset trzydziestym drugim. Zmarł zaś w roku tysiąc osiemset osiemdziesiątym trzecim. W swym rodzinnym mieście. Obraz […]

Grupa Laokoona

Dzieło pod tytułem Grupa Laokoona zwane też Laokoon i jego synowie stworzyli trzej greccy rzeźbiarze Agisander, Polidor i Atenodor. Dzieło to powstało na przełomie trzeciego i drugiego wieku przed naszą erą. .Znany jest z rzymskiej kopi, która znajduje się w Muzeum Watykańskim w Rzymie. Bohaterem rzeźby jest tytułowy Laokoon i jego synowie zabijanie przez dwa […]

Mieszko I i jego zasługi

Państwo Polan było potężne już za panowania Siemowita, Lestka i Siemomysła, ale dopiero nowy władca – Mieszko I – wprowadził je w złoty wiek. To właśnie Mieszko I znacznie rozszerzył granice państwa, już wtedy Polski, część ziem (jak na przykład Kujawy czy Wielkopolskę) odziedziczył, pozostałe (Śląsk, Pomorze Gdańskie, Pomorze Zachodnie, Małopolskę) po prostu podbił. Był […]

Ignacy Krasicki

Te poeta urodził się w 1735 roku a dokładnie trzeciego marca. Pochodzi on z Dubiecka. Urodził się w rodzinie szlacheckiej. Jako młody chłopiec wychowywał się u cioci Sapieżyny Anny. W roku 1743 zaczął naukę w jezuickim kolegium lwowskim, które ukończył w roku 1750. Następnie rozpoczął studia w Warszawie w seminarium misjonarzy przy kościele świętego krzyża. […]

Dirty Dancing – reż. Emile Ardolino

You can dance w oprawie fabularnej. Dość interesującej. Patric Swayze w roli tancerza, który musi nauczyć tańczyć Jennifer Grey, by wespół z nią wygrać konkurs i się zakochać. Oczywiście związek nie odpowiada opiekuńczemu tacie (niesłusznie obwinia Swayzea), co wszystko komplikuje, bo jest dobrym kolegom pracodawcy tancerza Patricka. Wtedy film był tak bardzo rozchwytywany, jak i […]

Jerzy Nowosielski

Jerzy Nowosielski, artysta światowej sławy, nietuzinkowy, nowoczesny, przyjaciel i niemal rówieśnik Marii Jeremy i Tadeusza Kantora, prezentuje malarstwo o niezwykłej urodzie i powadze. Ten artysta związany z religią prawosławną, już we wczesnej młodości uległ fascynacji malarstwem cerkiewnym, czyli powszechnie znaną ikoną. I różnorodną tematykę. Poszczególne składniki jego obrazów, to znaczy przedmioty, postacie, elementy pejzażu, szlachetnie […]

Szymon Majewski show

Emitowany w każdy poniedziałek o 21:30 w TVN. Prowadzącym jest oczywiście Szymon Majewski. Wielu twierdzi, że konkuruje z programem Kuby Wojewódzkiego, ale tak naprawdę to dwie różne platformy humoru, albo „głupoty”. Szymon karykaturuje nudną, polityczną rzeczywistość. Dzięki jego programowi ważne wydarzenie traci swoją powagę. W jego programie doszukać się można lekkości spojrzenia na świat. Można […]

Gwiezdny cyrk

Emisja programu „Gwiezdny cyrk” rozpoczęła się w marcu 2008 roku. Wzięła w nim udział dziewiątka popularnych osób: aktorzy Anna Powierza, Marek Siudym, Piotr Pręgowski, Władysław Grzywna, Mariusz Zalejski, Grażyna Wolszczak, Maria Góralczyk, wokalista Szymon Wydra oraz mistrzyni świata w fitnessie, Kamila Porczyk (która okazała się zwyciężczynią programu). Program ukazywał zmagania uczestników starających się sprostać cyrkowym […]

Dobry zły czarodziej czyli Merlin

Popularne mity z wielu kultur mówią o potężnym strażniku, który wspomagał radą władców kraju. W Brytanii przybiera on postać Merlina, jednego z najsłynniejszych czarowników świata. Jego pochodzenie nie jest dobrze znane, a on sam nigdy o nim zbyt wiele nie wspominał. Na przestrzeni wieków Merlin stał się archetypem mądrego starca, mogącego pojawiać się w postaci […]

Agent

„Agent” był pierwszym programem typu reality show wyemitowanym w polskiej telewizji. W latach 2000 – 2002 rozegrano trzy edycje widowiska, transmitowane w stacji TVN. Reguły zabawy były następujące: dwunastka zawodników (sześć kobiet i sześciu mężczyzn) została wysyłana za granicę, do atrakcyjnego turystycznie kraju (w polskich wydaniach była to Francja, Hiszpania i Portugalia), gdzie wykonuje różnego […]

Magowie średniowieczni i magowie w czasach współczesnych

Magowie uprawiający magie, która ma tyle wariantów, ilu jest adeptów. Zasadniczo próbują oni oddziaływać na przyszłość przy użyciu duchów ziół, swego rodzaju mistyki i wpływu na swój umysł i powiązaną z nim swoją psychikę. W średniowieczu przed wprowadzeniem świętej inkwizycji występowały ścisłe więzi między naukami, magami i kościołem. Księżom jednak zakazano uprawiania amgii, astrologii i […]

Cyndi Wang

Cyndi Wang jest pseudonimem artystycznym Wang Xin Ling. Cyndi jest dwudziestosiedmioletnią aktorką i piosenkarką. Zadebiutowała ona w dramie w roku 1999. Zagrała wtedy w „Che Zheng Zai Zhui”. Rok później rozpoczęła się jej kariera piosenkarska. W 2004 roku zagrała główną rolę w dramie „La robe de Mariee des cieux” u boku jednego z najbardziej czarujących […]

Świat według Bundych

„Świat według Bundych” to kolejny kultowy serial komediowy, obśmiewający amerykański „ideał rodziny”. Opowiada on o losach chicagowskiej familii, składającej się z głowy rodu, Ala Bundy’ego, jego żony Peggy oraz dwójki ich dzieci – Kelly i Buda. Ważnymi postaciami sitcomu są pies Buck oraz sąsiadka Marcy z mężem. Al to sprzedawca damskich butów. Jego mało opłacalne […]

Henryk Sienkiewicz i Joseph Conrad

Henryk Sienkiewicz, uznawany za najważniejszego polskiego pisarza w historii, znany jest nie tylko w naszym kraju, ale również zagranicą. Międzynarodową sławę zawdzięcza przede wszystkim znakomicie przyjętej powieści „Quo Vadis”, za którą otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. W kraju, dzięki licznym powieściom historycznym, których akcja rozgrywa się w naszym kraju, takich jak „Ogniem i Mieczem”, „Potop” czy […]

„Pojmanie Chrystusa”

Obraz pod tytułem „Pojmanie Chrystusa” namalował Michelangelo da Merisi znany powszechnie jako Caravaggio. Jeden z najwspanialszych malarzy wszech czasów. Cechuje go bardzo intensywny światłocień. Jego postacie są bliższe człowiekowi. Miał bardzo bogate i krótkie życie. Na jego temat powstało wiele filmów. Artysta ten urodził się w Mediolanie w Tysiąc pięćset siedemdziesiątym pierwszym roku. Zmarł zaś […]

Spears i Timberlake

Poznali się w dzieciństwie, kiedy jeszcze wszystko było przed nimi. Było to w telewizyjnym programie fan klubu Myszki Miki. On żył na podobnych warunkach, co ona – mieszkał w małym miasteczku, miał normalne dzieciństwo z małymi wpadkami po drodze. Ich drogi złączyły się z powrotem, kiedy obydwoje już byli wielkimi postaciami. Amerykanie i cały świat […]

Słowianie

Korzystne warunki naturalne Europy Środkowej przyciągały ludzi z różnych stron świata, między innymi Słowian. Te plemiona pojawiły się na terenach dawnej Polski w V w. naszej ery, stosunkowo późno, ale owo opóźnienie zostało szybko nadrobione przez wyjątkową liczebność Słowian i szybkość ich osiedlania się na nadających się do osadnictwa terenach. Pojawiali się oni w tak […]

Cechy prozy Brunona Schultza

Bruno Schultz reprezentuje twórczość dwudziestolecia międzywojennego. Jego ojciec był żydowskim kupcem. Bruno studiował architekturę we Lwowie, był nauczycielem rysunku w gimnazjum w Drohobyczu. Okupację przeżył w swoim rodzinnym mieście. W 1941 roku został zamknięty w getcie i już stamtąd nie wyszedł. Zaistniał dzięki wsparciu Zofii Nałkowskiej. Jego twórczość ma charakter poetycko-wizyjny, występuje kreacjonizm, Schultz chętnie […]

Prison Break

Jeden z najgłośniejszych seriali ostatnich lat. W główną rolę wcielił się Wentworth Miller oraz Dominic Purcell. Fabuła filmu jest już znana każdemu, kto ma dostęp do publicznej telewizji. Serial opowiada o Michaelu Scoffildzie, niezwykle uzdolnionemu inżynierowi, którego brat trafia do więzienia, będąc wrobiony w zabójstwo. Jak obiecuje swojemu bratu, nie on popełnił to zabójstwo. Brat […]

Przyjaciele

Serial komediowy „Przyjaciele” jest jedną z najpopularniejszych produkcji tego typu w całej historii nie tylko amerykańskiej telewizji. Sitcom opowiadający o grupie bardzo bliskich znajomych zdobył serca widowni na całym świecie, a także uznanie krytyki, o czym świadczą liczne nagrody które otrzymał lub do których był nominowany. Jego głównymi bohaterami jest szóstka nowojorczyków, którzy starają się […]

Spadająca gwiazda

Firma, która zajmowała się wydawaniem płyty Britney Spears, dała sobie już dawno spokój z bezpośrednimi kontaktami z nią. Wolą rozmawiać przez menegera. Ten natomiast podziękował dla owocną współpracę i tak skończyła się długoletnia współpraca Księżniczki Popu z największą korporacją wydawniczą w całym show-biznesie. Zerwano współpracę, ponieważ od dłuższego czasu nie udało jej się zarobić dla […]

Wczesne czarownictwo europejskie i amerykańskie

Wzrost wpływów chrześcijaństwa w Anglii i europie zapoczątkował rozpad więzi między ludźmi a ziemią. Zastępując dawne pogańskie lub celtyckie religie ziemi swoim bardziej patriarchalnym systemem kultu, kościół nauczał że strumienie drzewa i kamienie nie mają żadnej mądrości ani duszy, a zwierzęta pozbawione według jego doktryny duszy są istotami niższymi niż człowiek. Chcąc przeciągnąć pogan ku […]

Państwo Polan

Wśród licznych plemion zamieszkujących środkową Europę wyjątkowo dobrą organizacją wyróżniali się Polanie. W swojej wędrówce udało im się znaleźć wyjątkowo korzystne miejsce, w którym to mogli się osiedlić i pozostać w spokoju, ponieważ nie niepokoiło ich żadne państwo sąsiednie. W pobliżu terenów zajmowanych przez Polan rezydowali wyłącznie przyjaźnie nastawieni Wiślanie oraz Słowianie połabscy. Plemię rozwijało […]

Kultura łużycka

Kultura łużycka była jedną z licznych kultur, które rozwijały się na ziemiach dawnej Polski w czasach, kiedy takiego państwa nie było jeszcze na mapie. Okres jej rozwoju przypada na lata od 1300 do 400 r. p.n.e., było to więc stosunkowo długo i między innymi dlatego kultura łużycka jest tak ważna. Przeprowadzono już wiele badań archeologicznych, […]

Tren XV i XVI

Tren XV – W apostrofie zwraca się do Erato i natchnienia, pokłada w twórczości nadzieję na ukojenie bólu. Chce pisać wiersze, póki nie umarł z żalu.Płacz swój porównuje do płaczu krwawego. Porównuje swoją krzywdę do cierpienia Niobe, która straciła czternaścioro dzieci. Zwraca się do Niobe bezpośrednio, zadaje ironiczne pytanie, mówi, że straciła dzieci z własnej […]

Juliusz Słowacki

Kolejny poeta polski, który zaszczycił nas swoją twórczością w epoce romantyzmu. Urodził się 1809 roku, a dokładniej czwartego września. Pochodzi z małej miejscowości o nazwie Krzemieniec. Wywodzi się z rodziny szlacheckiej. Jego matka była osobą o wysoko rozwiniętej kulturze jak na owe czasy posiadała bardzo wysokie wykształcenie. Jego ojciec był jednym z wykładowców liceum znajdującym […]

„Dama w kąpieli”

Obraz pod tytułem „Dama w kąpieli” namalował Francois Clouet zwany Janet(Jahannet). Malarz manierystyczny przedstawiciel szkoły w Fontainebleau. Malował portrety i obrazy mitologiczne. Urodzony w Brukseli w roku około tysiąc czterysta osiemdziesiątym piątym,zmarły w Paryżu w roku tysiąc pięćset czterdziestym pierwszym. Dzieło pochodzi z roku około tysiąc pięćset siedemdziesiątko pierwszego. Namalowane na desce. Ma dość duże […]

Jestem legendą – reż. Francis Lawrence

Adaptowany obraz postapokaliptycznego Nowego Jorku, w którym samotnie żyje prawdopodobnie ostatni człowiek na Ziemi. Mieszka w jednym z domów na przedmieściach, co noc bunkrując się i kryjąc przed tym, co pozostało po cywilizacji – wściekłym, potężnym wampirom, które za dnia śpią w piwnicach domów. Dość niecodzienna rola Willa Smitha. Z wiecznie wygłupiającego się lowelasa-twardziela zamienił […]

Malarze starszej generacji

Tadeusz Kantor do wybuchu II wojny światowej studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z tego czasu oraz z czasów hitlerowskiej okupacji pochodzą jego obrazy oraz także pierwsze fascynacje teatrem: podczas wojny stworzył on teatr konspiracyjny, w którym wystawiał swoje genialne sztuki tylko dla zaufanej publiczności. W pierwszych latach powojennych tworzył obrazy w konwencji surrealistycznej, […]

Internet zamiast druku

W obecnych czasach coraz więcej czasu przeznaczamy na czytanie informacji znalezionych w stronach internetowych, czasopismach, gazetach, niż w tradycyjnych książkach. Dlaczego tak się dzieje? Przecież książki to najlepszy sposób na rozwój naszego umysłu, kształtowanie języka, mowy, poprawia nasz słownictwo. Są osoby, które pozostały przy tej formie spędzania czasu. Łączy tu przyjemne z pożytecznym. Nie tylko […]

Książki dla dzieci

Książki dla małych dzieci nie mogą być za trudne i skomplikowane. Dobrze, gdy zawierają duże ilustracji, napisane są dużymi literami i łatwym językiem. Dodatkowym plusem są bajki pisane wierszem. Dzięki temu dziecko może nauczyć się nowych słów, pamiętać nowe słowa poprzez kojarzenie rymów, nauczyć się ich znaczeń. Są różne sposoby rozwijające umysł dziecka, lecz warto […]

Komiksy

Wspomniane komiksy są prezentowane nie tylko w postaci książek, ale również można się z nimi spotkać także w czasopismach. Przykładem tutaj jest dość słynna kolekcja „Kaczora Donalda”. Jest postać z bajki znana każdemu z nas. Fakt – nie można generalizować, ale trzeba się bardzo postarać, by znaleźć osobę, która nie wie kim jest Kaczor Donald. […]

Jakie książki czytamy

To jakie książki czytamy i preferujmy zależy od naszego gustu. Jeśli w ogóle czytanie książek sprawia nam przyjemność, to jest między innymi zasługa dużej dostępności na rynku. Oprócz tego, że możemy zakupić książkę ulubionej serii, to możemy również wypożyczyć w bibliotece. Zależy jakie są nasze ambicje. Czy wolimy mieć w domowym składzie książki własne, do […]

Adaptacje książek

Książki i filmy bardzo często są ze sobą powiązane. Coraz częściej jeat zauważalne, że nagrywane filmy są tworzone na podstawie jakiejś książki. Dobrze jest, zanim obejrzemy film wzorowany właśnie na książce, zapoznać się z jego treścią. Wtedy mamy dobre porównanie związane z jego zawartością, fabułą. Możemy się odnieść do tego czy nasze oczekiwania zostały spełnione […]

Książki czytane z pasją

Fanatycy czytania książek mają o tyle dobrze, że czytanie tekstów przychodzi im z chęcią i nie sprawia żadnych problemów ze skupieniem. Jest to kwesta wprawy. Takim osobom znacznie szybciej idzie czytanie, niż osobom, którym nawet ściągnięcie książki z półki sprawia problem. Osoby lubiące i co za tym idzie potrafiące szybko czytać, łatwiej przyswajają wiedzę, bo […]

Autorzy książek

Jak już wspomnieliśmy o gwiazdach i ich chęcią bycia „na blacie”, to szukają oni sławy w różnych kategoriach nie tylko związanych z ich dziedziną, w której są lub powinni być specjalistami. Dlatego zaczynają szukać sławy między innymi właśnie w dyscyplinie, jaką jest pisanie książek Ciężko jest stwierdzić czy mają talent pisarski, czy dzieło jest samodzielnie […]

Rodzaje książek

Są różnego rodzaju książki. Wymienić każdy z nich jest bardzo ciężko. Mogą to być romansidłom, inaczej nazywane harlekinami, mogą to być także książki fantastyczne, horrory, książki przygodowe, fabularne. Wrzucając te wszystkie kategorie do jednego worka można podsumować, że dobrze wpływają na naszą wyobraźnię. Niezależnie od tego jaką książkę czytamy, możemy mieć świadomość tego, że każdy […]

Wiedza mieszka w książkach

Oprócz książek, które nam się kojarzą z przyjemnością i rekreacją są jeszcze książki, które dostarczają nam wiedzy czysto naukowej. Są to książki naukowe bądź popularno-naukowe. Niestety większości z nas nie kojarzą się one dobrze z tego względu, że zazwyczaj przyswajamy je z obowiązku szkolnego. Bolączką niejednego jest nauka. Dlaczego jest tak, że to co obowiązkowe […]

Kiedy nie lubimy czytać

Co zrobić, gdy czytanie książek nie jest naszą pasją? Jest wręcz zmorą. Trudno jest zmusić się i kogoś do robienia czynności, która naprawę nas męczy. W dodatku nie jest naszym obowiązkiem związanym z pracą i nie przynosi żadnych dochodów. Ale skoro są osoby, które nie lubią czytać książek, to też nie powinny lubić niczego, a […]

Lektury szkolne

Jakie książki są najbardziej respektowane w szkołach i skąd mamy to wiedzieć? Tutaj dużą rolą spełniają tzw. przedstawiciele handlowi, którzy jeżdżąc po szkołach, przedstawiają nowości, co teraz weszło na rynek. Z jakich książek można zaczerpnąć wiedzę. Wydawnictwa, by zachęcić do kupna książek wprowadzają różne zmiany, przeksztajcają. Wszystko po to, by przekonać nauczycieli i uczniów do […]

Papierowe czy elektroniczne książki?

Od kiedy człowiek wynalazł pismo, starał się utrwalić możliwie jak najwięcej szczegółów z otaczającego go świata. Spisywał wydarzenia, wojny, opisywał budowle, wynalazki. Chciał aby jak najwięcej śladów zostało po nim dla potomnych. Tym samym wiedza, którą dawniej przekazywano ustnie, została zachowana i w dużej części mamy do  niej wgląd. Na początku dostęp do glinianych tabliczek, […]

Elektroniczne książki

W XXI w. komputeryzacja jest nieuniknionym skutkiem postępu w dziejach historii i ewolucji człowieka. Ludzie nie chcą już się ograniczać do prostych i tradyctjnych rozwiązań, szukają alternatyw, nowych dróg w zdobywaniu wiedzy. Nowoczene młode społeczeństwo chce szybkiego połączenia z jak największą ilością nauki w jak najkrótszym czasie. Czas poświęcony na dojście do biblioteki uważają za […]

Tablet- książka dla dziecka

Od lat rodzice pociech rozpoczynających edukację szkolna tocza bój z nauczycielami o ciężar tornistrów szkolnych. Według nadopiekuńczych matek i ojców dzieci mają w szkole za dużo przedmiotów, a podręczniki, ćwiczenia i zeszyty oraz strój na wychowanie fizyczne w sumie ważą o wiele za dużo. Najczęściej sytuację tę prowokują same dzieci, które pakują plecak nie na […]

Książka przechodzi do historii?

Książka od zawsze byłą synonimem wiedzy, ale również pewnego wysiłu. Od dziecka jesteśmy uczeni literek, składamy je w sylaby, później w wyrazy i w pełne zdania. W życiu codziennym pojawiają się na każdym kroku. Młode pokolenie odczuwa wstręt do czytania, na sam widok książek dzieci uciekają do innych zabaw. Przecież to właśnie książki od najmłodszych […]

Pisanie po książkach zabronione?

W niektórych bibliotekach tuż przy wejściu można zauważyć informację dotyczącą zakazu pisania  i rysowania po książkach. Dotyczy to zarówno dzieci jak i dorosłych. Poza tym nie należy podczas lektury jeść ani pić nad książką, ponieważ można jak poplamić lub bezpowrotnie zniszczyć. Najczęściej nikt nie zwraca uwgi an tego typu zakazy, jednak bywa, że z powodu […]

Tania książka

Obecna wszędzie komputeryzacja i wypieranie słowa pisanego wiąże się ni tylko z ogólnym postępem cywilizacyjnym i technologicznym. Największym problemem dzisiejszego czytelnictwa jest cena książki. Sytuacja od wieków średnich w gruncie rzeczy wcale nie uległa zbyt radykalnej zmianie. Rzecz jasna mamy o wiele więcej książek na rynku. Tym samym wytwarza się ogromna konkurencja. Wśród kolosów wydawniczych […]

Nie kupuj po okładce.

Darowanemu koniowi nie należy patrzeć w zęby, ale przy samodzielnym zakupie jest zupełnie inaczej. Każdy chce znajdować produkty w miarę tanie, o dobrej jakości i trwałe. Sytuacja  wygląda tak samo, jeśli chodzi o zakup książek. Rynek wydawniczy jest pełen nowości, księgarnie pękają powoli w szwach. Żeby się przebić wydawcy prześcigają się nowymi pomysłami, a specjaliści […]

Białe kruki

Kolekcjonować można dosłownie wszystko. Ludzie od dzieciństwa mają różne pasje: zbierają znaczki, kartki pocztowe, butelki po piwie, bilety, okazjonalene monety. Hobby to jedna z rozrywek, która daje radość, pozwala na moment powrócić nam do świata dziecięcych marzeń i przygód. Jest to nie tylko zabawa, ale sposób na oderwanie się od trosk dnia codziennego oraz odpoczynek […]

Historia książki a dokładnie pisma

Od momentu, kiedy został wynaleziony druk w XVI wieku przez znanego wszystkim Gotenberga, pisanie i czytanie stało się elementem coraz powszechniejszym. Jednak nie każdy mógł sobie pozwolić na ten przywilej. Sztuka pisania i czytania została poświęcona głównie duchownym, którzy zajmowali się ręcznym przepisywaniem. Oprócz tej warstwy społecznej, nieliczną była arystokracja. To oni mogli sobie pozwolić […]

Książki na prezent

Dawniej książka postrzegana była jako coś nieprzyjemnego i służącego jedynie nauce. Ofiarowana książka zazwyczaj miała spełniać cele dydaktyczne. Dziś książka nie jest już czymś nudnym, co ma nas tylko zdescyplinować. Wybierając się w poszukiwaniu prezentu –  na urodziny, imieniny, święta czy inne okazj – coraz częściej kierujemy swe kroki w kierunku księgarni czy sklepu z […]

Życie bez książkek

Zastanówmy się jakby wyglądało nasze życie bez książek. Dla niektórych być może nie robiłoby to większej różnicy, ale z pewnością dla większości z nas byłoby to ciężko zaakceptować. Inaczej sytauacja, by wyglądała, jeśli tych książek nie byłoby nigdy. Ale jak wtedy wyglądałby nasz poziom inteligencji? Skąd moglibyśmy zaczerpnąć tyle ciekawych informacji, dowiedzieć się ważnych dziedzin […]

Książka dotykowa

Rozpoczyna się nowa era w historii książki. Od wieków nam towarzyszy. Przez długie lata ewoluowała, stawała się coraz ładniejsza i bardziej dostępna. Zawsze jednak wyobrażaliśmy ją sobie jako zbiór kartek papieru różnej wielkości, które są zapisane lub zadrukowane. W środku pojawiają się jakieś ilustracje, fabuła jest w miarę interesująca. Może być napisana wierszem lub prozą, […]

Co nam daje pisanie książek

Czytając książki rozwijamy w sobie wiele zmysłów i umiejętności. Poruszamy funkcjonowanie mózgu. Informacje wyłapywane przez wzrok docierają do mózgu i wpływają na jego rozwój. Dzięki tej formie spędzania czasu rozwija się również nasza wyobraźnia. Czytając książki jesteśmy w stanie sobie doskonale wyobrazić na przykład opis krajobrazy, wyglądu danej osoby, zarys i wieleinnych motywów. Naciekawsze jest […]

Książki jak świeże bułeczki

Książki oprócz tego, że są bardzo ważnym elementem w kształtowaniu świadomości społecznej, od wieków są po prostu towarem na sprzedaż. Producenci, wydawcy, specjaliści od marketingu – wszyscy chcą po prostu zarobić na sprzedaży wytwarzanego przez siebie produktu. Na rynku wydawniczym jest bardzo duża konkurencja, dlatego wydawnictwa prześcigają się w różnych ulepszeniach druku i poprawieniu ogólnego […]

Kiedy zacząć czytać książki

Tak naprawdę styczność z książkami zaczyna się od momentu narodzin. Nie jesteśmy oczywiście tego świadomi, ale jeśli rodzice o to zadbają, to będziemy mieli taką możliwość. Jest to nie tylko element jak naszybszego wpajania nawyku czytania książek, ale również element wychowania. Wszystko to zależy od rodziców, na jakich ludzi chcą wychować swoje pocoechy. Muszą chcieć […]

Komiksy młodemu pokoleniu

Siadamy przed telewizorem i widzimy ulubione postacie z naszych książek. Ale jakich? Obrazkowych! Cała masa filmów animowanych i bajek dla dzieci oraz dorosłych powstała na podstawie komiksów. Komiksy należą do charakterystycznej grupy książek, które powstały jako alternatywa do książki pisanej. Ich podstwą są obrazki. Im więcej, tym lepiej. Rysunki wykonane wparwną ręką grafika sprzedają się […]

Jaką książkę wybrać

Kiedy planujemy spędzić zimny długi wieczór pod kocykiem z gorącą herbatą lub może nawet grzanym winem w towarzystwie dobrej książki zastanawiamy się nad jej wyborem. Czym się wtedy sugerujemy? Zazwyczaj spoglądamy na jej krótkie streszczenie, które znajduje się na jej ostatniej stronie. Jest tam zawarty krótki życiory autora oraz notka na temat książki, która może […]

Podsumowanie książkowe

Książki są czymś naprawdę bardzo istotnym. Towarzyszą nam przez całe życie. Nie tylko książki, ale także teksty w różnych postaciach. Z chęcią zaglądamy do różnych poradników, słowników. Mówiąć i myśląc o książkach nie musimy mieć na wzglądzie tylko tekstu pisanego jednym ciągiem. Do książek można zaliczyć również książki kucharskie, które ułatwią początek kariery niejednej gospodyni […]

Czytanie książek

Książki czytać lubi każdy, no przynajmniej większość. Jeszcze kilka lat temu była to jedna z głównych rozrywkę ludzi wieczorami. Do tej pory oczywiście wiele osób z chęcią czyta przed zaśnięciem, jednak styl jak i tryb życia coraz częściej powoduje, że spędzamy długie godziny na oglądaniu telewizji jak i również na siedzeniu w Internecie. Nie będę […]

Magia kina

Dzisiaj wiele osób nie wyobraża sobie bez niego życia. Korzystamy z niego być może nie na co dzień, ale też wielbiciele potrafią spędzać w nim bardzo wiele czasu. Chodzi oczywiście o kino, które jest dzisiaj jedną z lepszych rozrywek zarówno dla młodszych widzów, jak i dla tych starszych. Skąd bierze się magia kina? Na czym […]

Gdzie do kina?

Większość z nas lubi chodzić do kina. Dzisiaj producenci filmowi zapraszają nas wieloma różnymi filmami, które przeznaczone są zarówno dla dzieci, jak i starszej widowni. Poza tym udając się do kina będzie można również zobaczyć film w wygodnych fotelach lub też nawet udać się na projekcję w 3D, zatem widzimy, że kino może być wspaniałą […]

Bezpieczne filmy dla dzieci

Dzisiaj od telewizji i kina nie będzie można uchronić także i naszych dzieci. Nie oznacza to jednak, że te filmy, które będą tam wyświetlane, będą dla nich nieodpowiednie. Obecnie jest wręcz przeciwnie, ponieważ będzie można zdecydować się na takie filmy, które będą idealne dla naszych pociech. Przyjrzyjmy się zatem bliżej temu, co powinny oglądać nasze […]

Oglądanie filmów w internecie

Niemal każdy z nas lubi oglądać filmy. Zazwyczaj mamy swoje ulubione gatunki, na przykład wolimy horrory od komedii romantycznych czy też być może lubimy oglądać filmy animowane lub przygodowe. Dzisiaj wybór mamy ogromny, więc warto też zawsze poświęcić chwilę czasu na zapoznanie się z kinowymi nowinkami, aby móc sprawdzić, czy akurat nie będzie można pójść […]

Najczęściej wybierane gatunki filmów

Kino to świetna rozrywka, którą wybieramy zarówno na co dzień, jak i od święta. Obecnie też w kinach można oglądać mnóstwo różnego rodzaju filmów, począwszy od tych przeznaczonych dla dzieci, które nawiasem mówiąc są też często wybierane przez dorosłych, poprzez krwawe horrory, aż po filmy przygodowe i popularne komedie romantyczne. Możliwości mamy praktycznie nieograniczone i […]

Duży multipleks czy klimatyczne kino?

Jeżeli kochamy oglądać filmy, wówczas z pewnością mamy swoje ulubione kina, gdziem możemy poświęcać się swojej pasji. Dzisiaj amatorzy kinematografii mają zazwyczaj dwa wybory, gdy chodzi o oglądanie filmów na dużych ekranach. Mogą oni zdecydować się albo na duże multipleksy, albo też na mniejsze klimatyczne kina, które też przeważnie mogą pochwalić się dość długą historią. […]

Jak szybko sprawdzić repertuar kin?

Jeżeli chcielibyśmy się wybrać do kina, a dokładnie nie wiemy, co wyświetlane jest w tych, które znajdują się w naszym mieście, powinniśmy znaleźć aktualny repertuar, czyli listę prezentowanych filmów w danym okresie. Jak to zrobić? Dzisiaj jest to niezwykle łatwe i mamy na to kilka różnych sposobów, które zazwyczaj będą różniły się wygodą. Przypatrzmy się […]

Filmy czy seriale?

Wielu z nas lubi poświęcać swój czas na oglądanie różnego rodzaju filmów oraz seriali. Często jest tak, że zajmujemy się zarówno tymi, jak i tymi, ale czasami zdarzają się osoby, które wolą jeden rodzaj rozrywki nad drugą. Rzeczywiście, seriale oraz filmy, chociaż wykorzystują tę samą technologię, mogą zagwarantować nam zupełnie inne wrażenia, zatem warto zastanowić […]

Twoje kino domowe

Oglądanie filmów to nie tylko świetna rozrywka, ale też może być to niezapomniana przygoda, gdy mamy do czynienia na przykład z nowoczesnym kinami, gdzie stosuje się technologie 3D, dzięki którym będzie można jeszcze bardziej wczuć się w dany film. Zazwyczaj, jeżeli przepadamy za kinem oraz oglądaniem filmów, to spędzamy w tym właśnie miejscu wiele czasu, […]

Krzysztof Kieślowski

Jednym z bardziej znanych oraz cenionych reżyserów jest Krzysztof Kieślowski. To wybitny polski twórca, który ukończył studia, uzyskując tytuł magistra sztuki. Filmy takie jak:  „Zdjęcie” oraz „Z miasta Łodzi” – to pierwsze filmu Krzysztofa Kieślowskiego, które zostały nakręcone przez młodego Kieślowskiego. Po ukończeniu studiów, reżyser swoje działania reżyserskie skupił na kręceniu filmów dokumentalnych. Od roku […]

Nagrody filmowe

Na świecie, zarówno podczas festiwali w Polsce jak i festiwali zagranicznych organizowanych jest bardzo wiele ciekawych oraz uznanych festiwali filmów, takich jak festiwal w Cannes a także festiwale w Berlinie, Zakopanem oraz festiwale w Nowym Jorku. Liczba organizowanych festiwali jest bardzo duża, przy czym nagrody przyznawane są dla głównego aktora, pierwszoplanowej oraz drugoplanowej aktorki oraz […]

FESIWAL W GDYNI

Festiwal filmów fabularnych w Gdyni cieszy się sporym zainteresowaniem, tym bardziej, że pokazom filmów towarzyszą imprezy okolicznościowe, w tym projekcje filmów premierowe. Nagroda Złote Lwy jest niezwykłym wyróżnieniem oraz szansą dla twórców, którzy chcą pokazać na festiwalu swoje dzieła sztuki. Warto dodać, że festiwal w Gdyni jest bardzo dobrze promowany. Co roku przyjeżdża  na festiwal […]

Recenzje filmów w internecie

Jeżeli zależy nam na tym, aby w weekend wyskoczyć do kina, wówczas powinniśmy też zawsze poświęcić chwilę czasu na to, aby znaleźć dla siebie ciekawe filmowe propozycje, które będą wpisywały się w nasz gust oraz zagwarantują nam dobrą zabawę. W tym pomocne nam będą recenzje filmów, z których będziemy mogli dowiedzieć się, czy rzeczywiście warto […]

Andrzej Wajda

Cenionym oraz bardzo uznanym twórcą polskiego kina jest Andrzej Wajda. To polski reżyser znany z nakręcenie takich filmów jak: Zły chłopiec, Pokolenie, Idę do Słońca, Popiół i Diament, a także Lotna oraz Samson. Poza tym nakręcił takie produkcje jak: Niewinni czarodzieje, oraz Miłość dwudziestolatków, a także Popioły, Wszystko na sprzedaż, oraz Bramy raju oraz Polowanie […]

Popularni aktorzy

Aktorzy to gwiazdy kina oraz teatru, które cieszą się ogromną popularnością zarówno na rynku Polskim jak i na rynku zagranicznym. Cenieni aktorzy stają się postaciami kultowymi, które cisza się estymą oraz rangą wśród miłośników kina. Warto dodać, że w Polsce jednym z bardziej znanych aktorów, który otrzymała bardzo wiele nagród jest Daniel Olbrychski . Zagrał […]

FESTIWAL w Cannes

Festiwal filmowy w Cannes to jeden z bardziej znanych oraz cenionych w świecie artystycznym festiwali, podczas którego przyznawane sa nagrody takie jak Grand Prix, nagroda Grand Prix za reżyserię, a także nagroda specjalna jury oraz nagroda na wykonany scenariusz oraz za rolę kobiecą w tym także nagroda za rolę męską. Obecnie przyznanie Złotej Palmy, to […]

Czy warto chodzić do kina?

Kino daje nam dzisiaj wiele interesujących możliwości spędzania wolnego czasu, ale też wyświetlane tam filmy będą mogły nieraz mieć duży wpływ na nasze życie. Kino to jednak też często dość duże wydatki i dzisiejsza kinematografia nie zawsze może poszczycić się wieloma interesującymi propozycjami filmowymi, które będą mogły spełnić wszystkie nasze propozycje. Zatem czy w takiej […]

Woody Allen

Woody Allen to bardzo znany a zarazem kontrowersyjny reżyser amerykański. Oprócz reżyserii zajmuje się także z dużymi sukcesami, taki działaniami artystycznymi jak: wykonywaniem scenografii, a poza tym jest także aktorem, muzykiem oraz producentem oraz kompozytorem. Warto dodać, że zakres jego działań jest naprawdę bardzo znaczny. Woody Allen otrzymał bardzo wiele nagród,  a w jego filmach […]

Popularne aktorki

W Polsce jedną z najbardziej znanych oraz cenionych aktorek są takie aktorki jak Beata Tyszkiewicz, Maja Komorowska, oraz Gabriela Zawadzka czy Bożena Dykiel. Aktorka Beata Tyszkiewicz zagrała w największych oraz najbardziej cenionych polskich oraz zagranicznych produkcjach. Poza tym otrzymała ona bardzo wiele nagród, takich jak: Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski  a także Złoty […]

Znane festiwale

Na całym świecie organizowanych jest bardzo wiele różnego typu festiwali filmów, dzięki którym można obejrzeć najbardziej znane produkcie filmowe, w tym twórców polskich oraz światowych. Festiwal Camerimage organizowany jest z sukcesem od kilku lat, najpierw  organizowany był w Toruniu, a następnie przez dłuższy czas w Łodzi a obecnie przeniesiony został do Bydgoszczy. Główną przyznawaną nagroda […]

Filmy w 3D

Dzisiaj kina znacznie różnią się od tych, do których chodziło się jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Ma to nie tylko związek z samymi filmami, ale również z tym, że same kina mogą zaoferować nam zupełnie nowe propozycje, które pozwolą nam na jeszcze pełniejsze doświadczenie poszczególnych filmów. Chodzi nie tylko o doskonałą jakość obrazu, która […]

Festiwal CAMERIMAGE

Festiwal Camerimage jest jednym z najbardziej popularnych oraz znanych festiwali, które organizowane są na świecie. Do 2009 roku festiwal ten organizowany był w Łodzi, a od 2010 roku oficjalnym miejscem organizacji festiwalu jest miasto Bydgoszcz, Oficjalna nazwa tego festiwalu to: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych. Podczas tego festiwalu co roku przyjeżdża bardzo wielu gości […]

Gdzie szukać kinowych nowinek?

Jeżeli uwielbiamy chodzić do kina oraz oglądać filmy, wówczas z pewnością interesują nas też wszystkie informacje związane z naszymi ulubionymi reżyserami, aktorami czy też gatunkami filmowymi. Dzięki nim będzie można dowiedzieć się, co w trawie piszczy oraz wiedzieć, kiedy pojawią się jakieś interesujące filmowe nowinki. Gdzie będzie można znaleźć takie właśnie informacje na temat filmów? […]

Film jako dzieło

Film to dzieło sztuki, wytwór kulturalny. Najwięcej filmów kręci się w Hollywod oraz w Bollywood. Film jako produkt składa się z poszczególnych części, czyli z następujących po sobie po kolei – ujęć. Ujęcia to sceny, które się nakręca przy użyciu odpowiedniej jakości sprzętu. Warto dodać, że wybitni twórcy filmowi oraz kinowi, tworzą filmy, które mają […]

Kino ogólnie

Kino to dziedzina sztuki, która cieszy się powodzeniem na całym świecie. Jest to sztuka filmowa, czyli sztuka nakręcania filmów o różnej długości. Początki kina czyli nakręcania filmów sięgają do roku 1892 roku. Przy pomocy camera obscura oraz urządzenia laterna zaczęto nakręcać pierwsze filmy. Kinetoskop czyli pierwszy profesjonalny aparat do kręcenia filmów , zbudowano w 1892 […]

Znane filmy

Spośród jednych z najbardziej znanych filmów jest Wesele. Wesele to film fabularny, który nakręcono w 1972 roku. Jest to ekranizacja dramaty Stanisława Wyspiańskiego, pt. Wesele. W rolach głównych zagrali tacy znani aktorzy jak: Daniel Olbrychski oraz Ewa Ziętek a także Andrzej Łapicki oraz Gabriela Kownacka. Kolejnym jednym z bardziej kultowych filmów jest polska produkcja „ […]

Kino dla całej rodziny

Gdy zastanawiamy się nad tym, gdzie warto by spędzić z całą naszą rodziną niedzielne popołudnie, wówczas mamy też nieograniczoną liczbę możliwości. Można udać się na piknik czy na wycieczkę do zoo, ale gdy pogoda na to nie pozwala, wówczas nie warto też zostawać w domu przed telewizorem. Najciekawszą propozycją w takiej właśnie sytuacji będzie udanie […]

Festiwal filmowy w Berlinie

Jednym z bardziej docenianych oraz cieszących się estymą  festiwali jest festiwal filmów w Berlinie czyli Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. Ten festiwal nazywany jest także festiwalem – Berlinale. Podczas corocznej gali spotykają się na nim, twórcy kina oraz niezależne jury. Liczni goście podczas festiwalu mogą oglądać pokazy konkursowe oraz pokazy inauguracyjne. Festiwal taki odbywa się […]

Tanie bilety do kina

Częste chodzenie do kina ro również często dość duże wydatki. Ma to związek z faktem, że koszty kupna biletów do kina nie zawsze należą do najniższych, a zwłaszcza wtedy, gdy będzie chodziło się na te seanse, które mają miejsce w godzinach popołudniowych w weekend, ponieważ wtedy ceny są najwyższe. Co jednak zrobić wtedy, gdy chcielibyśmy […]

Oskary

Nagroda Oskar przyznawana przez Amerykańską Akademię Filmową jest jedną z najbardziej cenionych oraz znaczących nagród w historii kina. Nagroda ta czyli Academy Awords jest wręczana corocznie przez liczne oraz bardzo szacowne jury. Otrzymanie nagrody Oskar jest niezwykłym wyróżnieniem dla wszystkich osób, które pracują w branży. Ta nagroda została ufundowana w 1927 roku. Nagroda ta jest […]

Podgatunki anime.

Anime tworzy niemalże takie same gatunki jak tradycyjne filmy. Jednakże cechuje się tym iż powstaje wiele podgatunków, które kierowane są do określonej grupy odbiorców. W tych gatunkach według specyfiki, występują określone postacie. Mogą to być dzieci, mali chłopcy, małe dziewczynki, mogą to być mali bohaterowie lub też magiczne nastolatki. Bardzo często pojawiają się również drużyny […]

Jaką wybrać sztukę Japonii.

Japonia to kraj, który popularyzuje swoją sztukę i tradycję na całym świecie. Popularnością japońskich sztuk nie jest reklama ale ich oryginalność i to iż są wyjątkowe. Duża popularnością są sztuki, które wprowadzają w nasze życie harmonię i porządek, a przy tym stają się bardzo popularne. Jedną z takich japońskich tradycji może być sztuka hodowania drzewek […]

Popularne gatunki w anime.

Anime cechuje się tym iż ma w sobie wiele popularnych gatunków, które znalazły milionów fanów. Ta szybko rozprzestrzeniająca się sztuka japońskiej animacji, dociera niemal do każdego dzięki swojej różnorodności. Jednym z popularnych gatunków anime jest cyberpunk. Jest to nic innego jak gatunek science – fiction, poruszający daleką przyszłość. Filmy anime tworzone w tym klimacie bardzo […]

Nurty artystyczne

W początkach lat sześćdziesiątych artystów opanowało poszukiwanie wielkich wrażeń spowodowanych wyłącznie odpowiednim zestawieniem barw oraz form. Były to nowe nurty artystyczne. Taki charakter mają prace „Nowych Realistów”, którzy połączyli świat sztuki z realnym światem przedmiotów. Jeden z nich, Yves Klein, stososował w swoich obrazach różnego rodzaju obiekty, np. gąbki, które integrował ze sobą za pomocą […]

Japonia i jej sztuka.

Japonia to bardzo ciekawy kraj i inspirujący. Pomimo tego iż była pod wpływem Chin zdołała wytworzyć sobie własny styl i kulturę. Kraj ten nazywany jest również krajem kwitnącej wiśni bądź też krajem wschodzącego słońca. W tradycyjnych wsiach japońskich domy zrobione są z drewna bądź też gliny, kryte dachówkami. System budowania domów  w środku jest bardzo […]

Freski

Obok istniejących wielu technik malarskich nie możemy zapomnieć o prawie zaginionej, ale niezmiernie cennej, malarstwie freskowym. Nazwa pochodzi od włoskiego słowa fresco (świeży), czyli malowidło musi być położone na świeżo otynkowaną ścianę, gdyż tylko wtedy daje to gwarancję trwałości dzieła. Malowanie fresków jest bardzo ciężką i żmudną pracą i wymaga długich przygotowań samego tynku pod […]

Gdzie znajdziemy anime.

W raz z popularyzacją anime powstawało wiele nowych pomysłów i sposobów wykorzystania anime do innych celów. Tak jak to dzieje się z każdym popularnym produktem tak i anime zostało wykorzystywane do produkcji i promocji wielu innych produktów. Anime samo w sobie jest produktem, który nie trzeba reklamować. Wystarczy spojrzeć do internetu i wpisać w wyszukiwarkę […]

Jak anime stało się popularne.

Animacja wzięła swoje początki we Francji. To stamtąd trafiła ona do Japonii gdzie odniosła swoje pierwsze sukcesy, jeszcze  przed drugą wojną światową. Niestety druga wojna światowa zatrzymała rozwój anime na bardzo długo. Japońskie anime długo nie mogło przebić się na rynek, ze względu na popularność filmów ze Stanów Zjednoczonych. Dopiero lata dziewięćdziesiąte za sprawą mangi […]

Kubizm

Równolegle do innych kierunków przełomu XIX i XX wieku rozwijał się kubizm. Styl ten zakładał definiowanie rzeczywistości za pomocą geometryzacji form przy całkowitym odrzuceniu perspektywy. Kubiści malowali świat za pomocą stożków, kul i walców. Początkowo eksperymentowali głównie na obrazach przedstawiających martwą naturę. Przedmioty, mimo widoczności z jednej strony, ujmowali w swych pracach w widokach z […]

Fansub w anime

Anime jest ogromnie popularne i posiada wielu fanów. Fani ci tworzą swoje społeczności. Istnieje wiele klubów fanowskich powiązanych z anime, szczególny rozkwit fanów anime można zauważyć w internecie. Obecnie w Polsce jest kilka prężnie działających serwisów o tematyce anime czy manga. Istnieje także wiele for internetowych, na których można podyskutować o pojawiających się produkcjach anime. […]

Ekspresjonizm w Niemczech

Wiek XX przyniósł światu wiele wynalazków, które przyczyniały się do rozwoju technologicznego krajów europejskich. Ludzie musieli zacząć przyjmować nowe myślenie, pozbawione ograniczenia i strachu przed nowym. Okazało się, że rzeczywistość to nie tylko rzeczy widzialne dla oka, ale także to, czego nie jesteśmy w stanie dostrzec. Młodzi artyści idąc z duchem czasu, chcieli zerwać z […]

Anime to również film

Myśląc o filmach animowanych przeważnie sugerujemy się tym iż są to seriale dla dzieci. Powstało bardzo dużo produkcji pełno metrażowych, które zdobyły ogromną popularność i przyniosły niekiedy ogromny sukces finansowy. Tak też działo się w filmach anime. Powstało bardzo wiele produkcji, które stały się kultowe, zdobyły ogromna popularność oraz przyniosły niesamowite zyski. Jednym z bardzo […]

Reżyserzy polskiego teatru

Spektakl teatralny to nie tylko gra aktorów, którzy są najbardziej dostrzegalni w przedstawieniu, ale również reżyser, którego osoby nie widać. On czuwa nad całokształtem sztuki, spójną całością, grą aktorów, muzyką. Jednym z pierwszych, polskich reżyserów teatralnych był Wojciech Bogusławski. Został dyrektorem Teatru Narodowego w Warszawie, a zarazem spełniał się jednocześnie jako aktor i dramatopisarz. Nadał […]

Modern Dance

Dopiero początek XX wieku przyniósł rozwój tańca nowoczesnego. Stało się to dzięki założeniu przez amerykańskie małżeństwo Ruth Saint Denis i Teda Shawn w 1915r. pierwszej szkoły tańca nowoczesnego zwaną Denishawn. W swojej szkole uczyli nie tylko form klasycznych, ale także tańców wschodnich, murzyńskich, niemieckiego tańca wyrazistego, wprowadzali również własne techniki z elementami gimnastyki. Swoje widowiska […]

Super sentai w anime.

Każdy z nas bardzo lubi oglądać filmy z bohaterami i ich niezwykłymi czynami. Staja się oni dla nas niedoścignionym wzorem jeśli posiadają nadludzkie zdolności. Często takie nadludzkie zdolności bohaterowie ci wykorzystują do walki ze złem. Powstało bardzo dużo takich produkcji, są one niezwykle popularne i chętnie oglądane przez widzów. W filmie możliwe jest już niemal […]

Magical girls w anime

Anime stało się niezwykle popularne z racji tego iż dociera do wielu osób. Posiada wiele kategorii, w której każdy może coś znaleźć. Dostępne są filmy dla dzieci, dla młodych chłopców o super bohaterach, dla młodzieży, jak również dla dorosłych osób. Ciekawą kategorią filmów anime są filmy dla dziewczyn o bohaterkach, którymi są nastoletnie dziewczyny. Mowa […]

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh to jeden z najważniejszych prekursorów malarstwa. Lubił samotność, przeszedł z impresjonizmu na obrazy będące zwiastunem ekspresjonizmu. Przez całe życie nie sprzedał ani jednego obrazu, został doceniony dopiero po śmierci. Cała jego twórczość była naznaczona psychiczną i gorączkową siłą tworzenia, przez co wzbudzał i wzbudza nadal duże zainteresowania odbiorców jego sztuki. Malarz nie […]

Mech – gatunek anime

Na świecie istnieje więcej lub mniej gatunków filmów. Wiele z nich jest szczególnie popularne, niektóre praktycznie nie widoczne. Również anime, japońska sztuka animacji, posiada swoje gatunki. Wśród nich są takie tradycyjne jak komedia, akcja, sensacja, dramat czy horror. Innymi bardzo popularnymi gatunkami anime, są filmy fantasy z robotami zwanymi mech. Mech to robot, przeważnie bojowy, […]

Stara japońska kultura.

Japonia to specyficzny kraj o ciekawej kulturze. Zadziwić może iż w kraju, który jest jednym z najludniejszych krajów świata, posiada ponad sto dwadzieścia milionów osób, jest najmniejsza na świecie przestępczość. Japończycy bardzo szanują prawo i starają się go przestrzegać. Tradycja w Japonii ma ogromne znaczenie i jest kultywowana od dawien dawna. Japonia szanuje także niezwykle […]

Ciekawa Japonia.

Japonia to niezwykle ciekawy kraj. Jako jeden z nielicznych ma najstarszą monarchię na świecie i reprezentującego ich w ciąż cesarza. Jednakże Japonia jest krajem demokratycznym z własnym parlamentem. Ten kraj jest niezwykle rozwinięty technologicznie a gospodarka Japonii jako druga na świecie stanowi tego potwierdzenie. Japonia nieustannie inwestuje w innowacyjność oraz technologię. Japonia miała ogromny wpływ […]

Film historyczny

Film historyczny przedstawia minione wydarzenia, to co działo się faktycznie, ukazuje prawdziwą historię i prawdziwych ludzi. Jest chętnie oglądanym filmem, gdyż ludzie nadal interesują się przeszłością, faktami i dokumentami, które świadczą o ich dziejach. To jeden z najstarszych gatunków filmowych, sięgający początków kina. Uznanym twórcą filmów historycznych był David Wark Griffith. To autor takich filmów […]

Kultura Japonii

Japonia to bardzo stare państwo azjatyckie. Położone jest na wyspach pacyficznych. Pod względem ludności zajmuje dziesiąte miejsce na świecie. Jest jednym z najlepiej rozwijających się państw i ma jedną z najlepszych gospodarek na świecie. Japonia to przede wszystkim państwo tradycji. Świadczyć może o tym to iż istnieje tam najdłuższa dynastia świata na której czele stoi […]

Rembrandt

W każdej epoce trafiają się wybitne jednostki, genialne umysły, które swym talentem zachwycają świat. W XVII wieku, w Holandii takim człowiekiem był Rembrandt – malarz, który stworzył dzieła zawierające treści aktualne przez stulecia, a nawet we współczesnych czasach. Malarze i pisarze z całego świata podziwiają Rembrandta za jego interpretację Biblii, za spostrzegawczość i wnikliwą obserwację […]

Anime w życiu codziennym

Gdy jakiś produkt stanie się popularny i zacznie odnosić sukcesy na arenie między narodowej, powstaje wiele substytutów, które upodobniają się z tym produktem. Jednym z takich produktów mogą być anime i ich produkty, a więc japońskie animacje. Filmy animowane, które zdobyły ogromną popularność szybko wkraczają w wiele dziedzin życia. Przykładem mogą być popularne bajki dla […]

Dadaizm

Podczas I wojny świtowej pojawił się nowy kierunek w sztuce – dadaizm, który był odpowiedzią artystów na destrukcję ówczesnego świata. Wszystko zaczęło się w 1916 roku, kiedy grupa międzynarodowych artystów zbuntowała się przeciwko tradycyjnym wartościom kultury i sztuki, które straciły na wartości poprzez trwającą właśnie wojnę. Próbowali szokować i irytować publiczność poprzez bulwersujące koncerty, wiersze […]

Popularność mangi i anime.

Japonia to bardzo ciekawy i inspirujący świat. Sztuka Japonii jest jedną z najbardziej cenionych sztuk na świecie. Odznacza się bardzo duża dokładnością i dbałością o szczegóły. Wielu twórców sztuki na świecie inspiruje się twórcami z Japonii. Japonia to jedyny kraj gdzie kultywowana jest tak mocno animacja i rysunek. Niemalże każdy z nas widział japońskie animacje […]

Wariacje anime

Japońskie anime niewątpliwie odniosło ogromny sukces i stało się bardzo popularne na całym świecie. Rozwinięte zostało w wielu krajach i zdobyło rzesze fanów. Jak każdy produkt tak i anime doczekał się różnych wariacji, szczególnie dlatego iż jest to produkt bardzo popularny a co za tym idzie dochodowy. Pojawił się nowy substytut na rynku animacji bardzo […]

Klasycyzm

Co jakiś czas, w różnych epokach, wiekach, powracano do najbardziej inspirującego okresu w dziejach cywilizacji, a mianowicie do starożytności. Kiedy po baroku znów powrócono do stawiania rozumu ludzkiego na najwyższym miejscu, artyści na nowo odkrywali styl antyku. Dlatego też kierunek, który on reprezentowali nazwano klasycyzmem. Kiedy w połowie XVIII wieku odnaleziono pozostałości Troi i Herkulanom, […]

Stereotypy o anime

Jeśli jakiś produkt staje się popularny w internecie natychmiast można znaleźć o nim wiele informacji. W Polsce jak i na świecie w ostatnich latach bardzo stały się filmy produkcji japońskiej o nazwie anime. Filmy te maja swoją specyfikę i bardzo wyróżniają się w śród filmów animowanych. Bardzo często filmy anime kojarzymy z krzykliwymi postaciami o […]

Popularność anime w Polsce

Anime stało się niezwykle popularne w Japonii. Wgryzło się już na stałe w Japońską strukturę i jest nieodzowną częścią Japonii. Co ciekawe w Japonii słowo anime używane jest do wszystkich animacji natomiast poza Japonią, słowo anime używane jest do określania tych specyficznych japońskich animacji. W europie i na całym świecie najpopularniejszą nazwą na określenie animacji […]

Rodzaje filmów anime.

Anime żyje swoim sztucznym życiem i tworzy swoje własne trendy w dziedzinie filmów. Wiele powstałych produkcji anime można podzielić na trzy kategorie, film, seriale, oraz mini seriale. Filmy tworzone w technice anime są bardzo często krótsze od filmów tradycyjnych i trafiają zazwyczaj do kin bądź też na różnego rodzaju festiwale. Filmy te posiadają bardzo często […]

Teatr dalekiego Wschodu

Sztuka teatralna Dalekiego Wschodu to przekaz za pomocą symboli, które skrywają się w śpiewie, tańcu, głośnej orientalnej muzyce, gestach, ruchu ciała, akrobacjach, maskach, makijażu, kostiumach itp. Zawiera się w niej sztuka Chin, Japonii i Korei. Celem teatru azjatyckiego jest przekazanie określonej idei w przeciwieństwie do sztuki europejskiej, która realistycznie ukazuje sceny dramatyczne. Są to przedstawienia […]

Muzyka w filmach anime.

Oglądając wiele filmów na pewno zwracamy uwagę na muzykę. Muzyka w filmach stała się niemal tak istotna jak sam scenariusz. I nic w tym dziwnego, przecież muzyka filmowi towarzyszyła od samego początku istnienia tego gatunku rozrywki. Jeszcze za czasów filmów bez dźwięku, muzyka do prezentowanego filmu była odgrywana na żywo. Muzyka spełnia wiele zadań w […]

Anime i manga.

Anime i manga ma ze sobą bardzo wiele wspólnych cech. Oba te gatunki są szeroko propagowane w kraju kwitnącej wiśni – Japonii. Manga to japońskie i odnosi się do rysunków jakie wykonywane są w Japonii od wielu lat. Rysunki w Japonii używane są do zdobienia wielu przedmiotów, ścian czy rycin. Manga to przeważnie rysunek czarno […]

Krzysztof Zanussi

Krzysztof Zanussi to znakomity polski reżyser filmowy i teatralny, uznany za intelektualistę polskiego kina, co wyraża się w treści jego filmów. Urodził się w Warszawie 17 czerwca 1939 roku. Swoją dojrzałą edukację zaczął od studiów fizycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Wytrwał na nich cztery lata, po czym stwierdził, że bardziej zajmujące dla niego są sprawy i […]

Monet

Impresjoniści, choć byli nie docenieni przez ówczesny świat, byli dumni z tego, co i jak tworzą. Jednym z przedstawicieli tego nurtu został Claude Monet. Rozwinął on w pełni zasady, którymi powinni kierować się malarze impresjonistyczni. Monet tworzył między innymi obrazy marynistyczne, w których stosował reguły perspektywy powietrznej i zbieżnej. Nadał przestrzeni własne życie, a uzyskiwał […]

Jak anime zdobywa popularność.

Anime zdobyło na całym świecie niesamowitą popularność. Stała się w wielu krajach kultem i wielką sztuką. Swoje początki zawdzięcza w Japonii gdzie powstały pierwsze filmy anime. Filmy te powstały jeszcze w latach trzydziestych i zdobyły duża popularność. Działania wojenne jednak zatrzymały rozwój w Japonii i prace nad rozwojem anime zostały przerwane. Po wojnie w Japonii, […]

Impresjonizm

XIX wiek to dla Paryża wielki rozwój. Miasto stało się nowoczesną metropolią, przyciągającą tłumy w poszukiwaniu pracy. Jednak niosło to ze sobą zagrożenia – Paryż przeobraził się w cuchnące miejsce, zagrożone epidemiami, a także nędzą. W końcu udało się uzdrowić miasto – peryferie przeznaczono dla robotników, gdzie powstawały fabryki, centrum zostało się ośrodkiem życia mieszczańskiego, […]

Anime zamiast bajki

Niegdyś podstawą każdego dziecka była bajka wieczorna, tak zwana wieczorynka. Animacja jeszcze nie była na tyle rozwinięta aby bajki były atrakcyjne. Często dzieciaki musiały zadowolić się prostym teatrzykiem. W Japonii natomiast rozkwitała sztuka animacji zwana anime. Do polski dotarła dopiero w latach dziewięćdziesiątych i stała się bardzo popularna, nie tylko w śród dzieciaków ale także […]

Romantyzm w literaturze

Chciałoby się powiedzieć, że kultura to termin oczywisty, że każdy z nas przedstawia pewien poziom kultury. Cóż, byłoby pięknie, gdyby tak było w rzeczywistości. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że aby wiedzieć o kulturze wszystko, trzeba się wyjątkowo mocno przygotować w tej kwestii. Kulturoznawstwo. To dziadzina nauki, część nauk humanistycznych, badająca kulturę i zgłębiająca wiedzę […]

 Strona 3 z 4 « 1  2  3  4 »