Tadeusz Kościuszko i Jan III Sobieski

Tadeusz Kościuszko, słynny dowódca Insurekcji Kościuszkowskiej, który na rynku w Krakowie przysięgał bronić ziem polskich, za co później mieszkańcy miasta usypali mu kopiec, na grubo wcześniej zdołał sobie zaskarbić wdzięczność amerykańskich kolonistów i przyjaźń samego Thomasa Jeffersona, autora Deklaracji Niepodległości oraz trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego inżynieryjskie talenty pomogły w odniesieniu zwycięstw podczas walki o niepodległość tego kraju. To on również wybudował słynną szkołę wojskową w West Point. Jan III Sobieski to jedyny król polski, który dzięki zwycięstwu w bitwie pod Wiedniem nad przeważającą liczebnie armią turecką stał się obiektem szacunku, wdzięczności i strachu władców w całej Europie. Choć był znacznie lepszym żołnierzem, niż królem, jego nazwisko przeszło na stałe do historii Europy. W uznaniu jego męstwa, sułtan turecki przysiągł, że armia jego kraju nigdy nie przekroczy granic państwa polskiego. Turcja była również jedynym krajem europejskim, który nigdy nie uznał rozbiorów Polski.