Grupy malarzy

Do grupy malarzy naturalistycznych z Babizon dołączył Millet, który przyczynił się powstania nowego nurtu – realizmu. Czasem trudno dostrzec różnice pomiędzy naturalizmem oraz realizmem, w szczególności w pracach powyższego malarza, gdyż są to różnice płynne, delikatnie zarysowane. Mimo że dokładne przedstawianie rzeczywistości pojawiało się już od czasów renesansu, w obu nurtach XIX wieku pojawiła się nowa koncepcja ujmowania otaczającego świata. Artyści szukali tematów do malowania w życiu codziennym np. Millet, który znalazł zamiłowanie w ukazywaniu pracujących ludzi. W dziełach naturalizmu i realizmu dominującymi cechami obrazów były: wyrazistość formy, zachowanie perspektywy oraz zamknięta kompozycja.
Podejście obu nurtów w XIX wieku polegało nie na odnajdywaniu piękna w codziennych czynnościach i naturze, lecz na poszukiwaniu prawdy i ukazywaniu rzeczywistości takiej jaka ona jest. Nie upiększali jej i nie szukali wzniosłych momentów. Nie bali malować rzeczywistości brzydkiej i ponury, jeśli to tylko było zgodne z prawdą.