Jak działa film

Wewnątrz emulsji fotograficznej są miliony wrażliwych na światło kryształów halogenku srebra. Każdy kryształ jest złożony ze srebra plus halogenów (np. bromu, chloru lub jodu), która obijają się razem w układzie elektrycznym przez tak zwane atrakcje. Gdy kryształ jest uderzany przez światło, wolny ruchy jonów srebra buduje małą kolekcję nieobciążoną od atomów. Te małe kawałki srebra, zbyt małe, by nawet być widoczne pod mikroskopem, na początku ukrywają obraz. Opracowane chemikalia używane są do ukrywania obrazu oraz do specyfikacyjnego budowania gęstości. Nagromadzenie wystarczającej ilości srebra metalicznego, pozwala utworzyć obraz, który jest widoczny. W emulsji jest załączona do filmu podstawa z przezroczystego kleju o nazwie – nazwa subbing. Poniżej podstawy podszerstkiem jest nazywany wsparciem antihalation, które zazwyczaj zawiera absorpcję barwników lub cienką warstwą srebra lub węgla (zwaną Rem-jet – reagujące negatywnie na kolor). Bez tej powłoki, jasne punkty światła byłyby wchłonięte przez emulsję, odzwierciedlają się na wewnętrznej powierzchni podstawy, tworząc halo wokół tych jasnych obszarów. We wsparciu antihalation może również służyć do ograniczenia statycznego buildup, który był znaczącym problem na starych czarno-białych filmach.