Jan Matejko i Henryk Rodakowski

Jan Matejko to najlepszy i najsłynniejszy polski malarz, którego arcydzieła, ale także okazywana przez całe życie patriotyczna postawa, stały się inspiracją dla całego narodu polskiego. Jego sława wykraczała daleko poza granice naszego kraju. Kolejne jego obrazy brały udział w licznych zagranicznych wystawach, wielokrotnie otrzymując prestiżowe nagrody, w tym kilkukrotnie zdobywając złoty medal na najważniejszej wystawie malarstwa w dziewiętnastym wieku – paryskim Salonie. Jego trumna odprowadzana była przez setki tysięcy zgromadzonych na krakowskim Rynku Polaków. Henryk Rodakowski to jedyny polski malarz, który sławą zagraniczną mógł dorównywać Matejce, choć oczywiście ze względu na tematykę swoich dzieł – portrety, nie mógł konkurować z nim w naszym kraju, gdzie sławę zawdzięczano przede wszystkim tematyce historycznej i narodowej. Podobnie jak Matejko, Rodakowski jest laureatem paryskiego Salonu – do jego najsłynniejszych obrazów należą „Portret matki” oraz „Portret generała Henryka Dembińskiego”, oba przyjęte w atmosferze zachwytu zarówno krytyków, jak i największych światowych malarzy.