Powiązania anime z mangą.

Anime z rozwijało się już od lat trzydziestych. Druga wojna światowa zahamowała ten rozwój jak wiele dziedzin życia. Zanim nastąpiła pełna reaktywacja animowanych filmów wcześniej pojawiła się inna sztuka zwana mangą. Manga dzisiaj znana jest jako japoński komiks.

Popularna niemal na całym świecie. To właśnie popularność mangi ponownie skłoniło artystów do reaktywacji na szeroką skalę filmów animowanych, znanych dziś pod popularną nazwą anime. Anime wzorowało się na rysowanych postaciach i często czerpała historię z popularnych komiksów. Tworzone postacie to smukłe twarze o dużych oczach oraz ciemnych włosach. Te charakterystyczne postacie stały się symbolem anime. Manga to przeważnie czarno – białe komiksy czytane od prawej do lewej strony tak jak pismo japońskie. Manga jest produkowana na różne sposoby może być serią komiksów bądź też jednym długim komiksem.

anime z

Popularne są również malutkie komiksy drukowane w codziennych gazetach składające się zaledwie z kilku okienek. Gdy komiks taki staje się bardzo popularny, jest wydawany w jednej książce. Manga obecnie wydawana jest w wielu krajach w oryginale tzn jej strony czyta się od prawej do lewej strony. Wcześniej manga była przerabiana tak aby była czytana od lewej do prawej jednak wielu twórcom się to nie podobało. Manga stała się bardo popularna, do tego stopnia iż wiele wydawnictw komiksów zaczęło swoje komiksy wydawać w podobnym tonie. Również wielu słynnych pisarzy komiksów wzorowało się na japońskich komiksach. Manga przede wszystkim stała się inspiracją do produkowania filmów animowanych, popularnie zwanych anime. Ta japońska sztuka poniekąd wzoruje się na japońskich komiksach. Postacie w nich są bardzo podobne a historie często wzorowane są na historiach opisanych w komiksach manga. Powiązanie anime z mangą jest naturalne.

Te dwie sztuki są niemal ze sobą połączone i wypełniają się na wzajem, czego przykładem mogą być komiksy manga wzorowane na filmach anime. Bardzo popularne stały się drukowane kadry filmów anime i produkowane w formie komiksów.