ABC kultury regionalnej.

Kultura jest szeroko pojmowanym pojęciem, które towarzyszy nam wszędzie, gdzie byśmy się nie wybrali. Do tego pojęcia przypisuje się wszelkie materialne oraz niematerialne wytwory ludzkie. W kulturze regionalnej dotyczy to również zachowań ludzkich przypisanych do danego regionu oraz schematów z nim powiązanych. Składają się na nią wierzenia,zwyczaje, tradycje, jak i język. Od architektonicznej strony, kulturę regionalną charakteryzuje folklor rozwijający się na danym obszarze. Wchodzą w niego symbole i sztuka ludowa. Ze względu na burzliwą historię Polski, kultura przybierała różną, wyjątkową formę na rożnych terytoriach. Co tym bardziej czyni ją wyjątkową, unikalną i stałą w niektórych regionach Polski. Kultura regionalna jest sporą atrakcją dla turystów, dlatego im bardziej zróżnicowana, tym lepiej dla rozpoznawalności państwa. Wiele osób fascynuje wytworzona w przeszłości gwara różnych regionów, dlatego „język” jest unikatem każdego miejsca i najbardziej charakterystycznym motywem. Pamiętajmy o tym, żeby wspierać wszelką kulturę regionalną, żeby szybko nie zanikła i nie stała się przeszłością.