Sztuka i jej funkcje

Sztuka jest pojęciem otwartym i szeroko rozumianym. Dla każdego oznacza zupełnie coś innego, jak i również to co się do niej zalicza jest różnie odbierane. Możemy nazwać ją wszystkim, co nas otacza, co ma jakikolwiek artystyczny wydźwięk. Dla jednych napis na murze może mieć w sobie coś związanego ze sztuką, a dla kogoś innego będzie to dopiero dzieło malarza przedstawione na obrazie. Równie bardzo, jak jej znaczenie, jej funkcje też są różnie rozumiane. Ale istnieje kilka ogólnych, takich jak jej rola emocjonalna, czy terapeutyczna, która uważa, że sztuką można leczyć. Funkcja komunikacyjna polega na nawiązaniu porozumienia z odbiorcą, dzięki czemu tworzy się między nimi więź oparta na różnych odczuciach. W szkole często spełnia stanowisko wychowawcze, ma uczyć i wychowywać oraz promować poszczególne wzorce postępowania oraz norm w zachowaniach. Jedną z popularniejszych funkcji sztuki jest część ludyczna, inaczej zwana zabawową, co oddaje jej charakter. Skupia się bowiem na odstresowaniu i odprężeniu, zarówno w grupie, jak i w samotności, podczas tańca, śpiewu , czy kabaretu. Łączy się to z funkcją muzykoterapii, która ma za zadanie leczyć poprzez muzyczne dźwięki. Sztuka obcuje z nami na co dzień i każdego dnia ma wpływ na naszego funkcjonowanie.