Inne religie

Chyba nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że w Japonii jest inna religia niż u nas. Tam religią państwową będzie buddyzm, a u nas jest to chrześcijaństwo. Tam ma się zupełnie inne wierzenia. Wiara w jakiś sposób na pewno łączy się także z władzą cesarza. U nas może być to wszystko naprawdę w innym stopniu. Nie każdy będzie w stanie to zrozumieć. Jednak przez ostatnie czasy w Japonii wiele się zmieniło. Zaczęto uznawać niereligijność i nie wyznawanie wiary. Zaczęto skupiać się na shinto, czyli z religią związany jest obrządek narodzin i małżeństwa. A z buddyzmem w tym wszystkim będzie wiązał się obrządek pogrzebu.

Nam jest to naprawdę ciężko zrozumieć, jeśli się nie tym nie znamy. Jeśli nie interesujemy się religiami i nie wiemy tak dokładnie o co w tym wszystkim chodzi. Jednak zawsze można wiele wyczytać na ten temat. A religia Japonii także w jakiś prosty sposób w tym wszystkim może nas zainteresować. Przemyślmy sobie to wszystko, ponieważ nie ma nic lepszego. Ludzie mają swoje możliwości, więc po prostu zastanówmy się nad nimi wszystkimi. Wiele od nas zależy i wiele może od nas zależeć. Ludzie na pewno są bardzo ciekawi świata. Nie zawsze jednak wszystko można poznać tak jakbyśmy chcieli.