Władza cesarza

W Japonii panuje taki ustrój i taka polityka, że państwem po prostu rządzi cesarz, a Japonia jest mocarstwem. Wiele od tego wszystkiego będzie zależało. Nie ma z tym żadnego kłopotu. Ludzie sami przecież na spokojnie mogą wybrać za siebie. Władza cesarza nie zawsze będzie dobra. Na świecie jak wiemy można usłyszeć wiele na ten temat. Cesarz jest naprawdę bardzo surowy. Musi być czymś w formie bóstwa dla ludności.

Muszą go szanować i jak to się mówi „całować po stopach”, co oznacza, że zawsze muszą wszystko dla niego robić. Taka władza nie zawsze będzie także dobra. Za jakieś przewinienia można się spodziewać surowych kar ze strony cesarza, a nie powinno tak być. Ludzie powinni czuć się dobrze i swobodnie. Nie można tak robić, ponieważ ludzie przez to nie zawsze mogą czuć się szanowani w swoim kraju. Każdy także będzie miał inne zdanie na temat rządzenia krajem przez cesarza. I każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Jednak Japończycy nie zawsze mogą mówić je na głos, ponieważ może za to ich spotkać naprawdę surowa kara. Więc po prostu wolą się na to wszystko godzić.