Twórczość Christo

image Odrębne zagadnienie w sztuce pop-artu stanowi twórczość Christo, jego słynne „opakowania”. Poprzez akt opakowania przedmiotu Christo przekreśla dotychczasową funkcję przedmiotów i ich wartość użytkową, a równocześnie czyni je bardziej uchwytnymi, podporządkowanymi człowiekowi. Opakowanie i owinięcie sznurkiem stanowi niejako akt zagarnięcia, wzięcia w posiadanie. Od opakowywania krzeseł i motocykli, poprzez budynek Kunsthalle w Bernie dochodzi wreszcie Christo do opakowania folią plastikową l00 tysięcy m2 wybrzeża morskiego w Australii i zawieszenia w Rifle Valley, między dwiema skałami, kurtyny o szerokości 400 m. M.imy tu do czynienia już ze sztuką ziemi. W tym nurcie twórczości plastycznej mieszczą się również między innymi prace Siegfrieda Neuenhausena, bardzo szokujące swą treścią …imbientes”, na przykład „tryptyk” z 1970 roku, Związany Wypróżniający się pod płotem – Związany II, przedstawiający po bokach dwie odwrócone postacie ze związanymi do tyłu rękoma i z narzuconymi na litowy, jak przed egzekucją, workami, oraz stojącą pośrodku postać załatwiającego się mężczyzny. Stąd krok już tylko do rzeźby hiperrealistów. Dwaj amerykańscy i/e/biarze John de Andrea i Duane Hanson od kilku lat wykonują z poliestru lub lateksu postacie naturalnej wielkości, które w łudzący posób przypominają ich żywe modele.