Twórcy sztuki

Chcieli, by sztuka, nie była tylko czymś tworzonym dla samego warsztatu i pokazania kunsztu malarskiego. Artyści pragnęli wnieść coś do rzeczywistości społecznej, zintegrować się z nią. Wtedy powstały takie akcje artystyczne jak happeningi, które za dzieło sztuki traktowały daną chwilę, to co w danym momencie się dzieje. Popularne stały się environments będące wieloprzestrzennymi instalacjami.

Powstał jednak pewien problem, gdyż już nie wiedziano jak i co traktować za sztukę, kiedy przedmioty z życia codziennego, używane przy zwykłych czynnościach stawały się sztuką. Z drugiej strony artyści zachęcali do tego swoimi pracami, by odbiorcy poszukiwali w tej zwykłej, szarej rzeczywistości porównania z pracami stworzonymi przez nich i szukali między nimi różnić, jeśli takowe w ogóle istnieją.
Malarze, im bliżej współczesności tworzyli, tym bardziej odchodzili od tradycyjnego malarstwa, które przecież próbowano na przestrzeni wieków doprowadzić do perfekcji. Artyści coraz bardziej eksperymentują, w poszukiwaniu nowej ekspresji i dynamiki, nadając znaczenie przedmiotom zwykłym i powszechnym.