Sztuka i jej funkcje – najważniejsze funkcje sztuki

Sztuka jest pojęciem otwartym i szeroko rozumianym. Dla każdego oznacza zupełnie coś innego, jak i również to co się do niej zalicza jest różnie odbierane. Możemy nazwać ją wszystkim, co nas otacza, co ma jakikolwiek artystyczny funkcje sztuki wydźwięk. Dla jednych napis na murze może mieć w sobie coś związanego ze sztuką, a dla kogoś innego będzie to dopiero dzieło malarza przedstawione na obrazie. Równie bardzo, jak jej znaczenie, jej funkcje też są różnie rozumiane. Ale istnieje kilka ogólnych, takich jak jej rola emocjonalna, czy terapeutyczna, która uważa, że sztuką można leczyć.

funkcje sztuki – najważniejsze elementy

Funkcja komunikacyjna polega na nawiązaniu porozumienia z odbiorcą, dzięki czemu tworzy się między nimi więź oparta na różnych odczuciach. W szkole często spełnia stanowisko wychowawcze, ma uczyć i wychowywać oraz promować poszczególne wzorce postępowania oraz norm w zachowaniach. Jedną z popularniejszych funkcji sztuki jest część ludyczna, inaczej zwana zabawową, co oddaje jej charakter. Skupia się bowiem na odstresowaniu i odprężeniu, zarówno w grupie, jak i w samotności, podczas tańca, śpiewu , czy kabaretu to funkcje sztuki. Łączy się to z funkcją muzykoterapii, która ma za zadanie leczyć poprzez muzyczne dźwięki. Sztuka obcuje z nami na co dzień i każdego dnia ma wpływ na naszego funkcjonowanie.

sztuka w życiu człowieka

Sztukę tworzenia mozaik kontynuowano również we wczesnym chrześcijaństwie. Z tego okresu, czyli z III wieku pochodzi najstarsza znana mozaika chrześcijańska, przedstawiająca Chrystusa Słońce na rzymskiej kwadrydze. W tym czasie funkcja sztuki mozaikami zdobiono bazyliki, z których tworzono całe zespoły obrazów. Należy tu dzieło na łuku tęczowym bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie, ukazujące sceny z życia Matki Bożej i dzieciństwa Chrystusa.

Do największego ośrodka, w którym znajduje się wiele zachowanych wczesno chrześcijańskich mozaik jest Rawenna. Kompozycje widnieją na sklepieniu w mauzoleum Galii Placydii i przyciągają swoim bogactwem kolorów, doskonałą formą i mnóstwem detali. Podobny charakter mają mozaiki z V wieku wypełniające kopułę w baptysterium Ortodoksów w Rawennie. Przedstawiają one między innymi apostołów i cztery ołtarze z otwartymi księgami Ewangelii.

funkcja komunikacyjna sztuki przykłady

 

Moda w bardzo wielu przypadkach uważana i traktowana jest jako pewien rodzaj sztuki, jest to założenie bardzo słuszne i poparte wieloletnimi obserwacjami, np. obuwie sportowe to nie tylko wygoda podczas treningu ale i odpowiedni krój, podobnie ma się sytuacja gdy kupujemy buty dla dzieci. Niestety nie każdy z nas został obdarowany dobrym smakiem, gustem czy też umiejętnościami poruszania się w dodatkach funkcja komunikacyjna sztuki przykłady w taki sposób, aby całość pasowała do siebie, głównym założeniem takowego doboru jest ukrywanie naszych mankamentów czy też niedoskonałości urody, a w zamian eksponowanie tego, co mamy piękne czy czym pragniemy się pochwalić przed całym światem.

Moda traktowana jako przejaw doskonałego smaku i gustu była obecna z nami od zarania dziejów tak naprawdę, bez względu na to, którą epokę czy też wiek weźmiemy pod lupę zawsze jesteśmy w stanie zauważyć ubiór, modę i panujące trendy, dziedzina ta zawsze była funkcja komunikacyjna sztuki przykłady podporządkowana pewnym zasadom czy też regułą.Odwiedzając jakiś sklep warto zobaczyć czy ma modne ubrania.

Każdy wiek posiadał nurty przewodnie, które z biegiem czasów rozprzestrzeniały się po okolicznych wioskach, miastach czy też wsiach. Natomiast we współczesności sztuka tworzenia i dobierania odzienia tak naprawdę jest połączeniem wielu stylów z najodleglejszego świata a także nurtów, które przeplatają się a także powracają po jakimś czasie na salony.

funkcja estetyczna w sztuce

Sztuka bizantyjska zamiennie nazywana jest również sztuką chrześcijańską. Jej początek datuje się na rok 330, wtedy też założono Konstantynopol. Tematyką sztuki bizantyjskiej były przede wszystkim postacie osób świętych. Swoje korzenie nurt ten wywodzi ze sztuki starożytnej. Rozwój bizantyjskiej sztuki ściśle powiązany był z wydarzeniami historycznymi oraz ideologią danego władcy. Sztuka bizantyjska dzielona jest na kilka okresów: jest to okres wczesnobizantyjski w tym czasie największy rozkwit dotyczył malowania ikon, trwał on do 843 roku. Po okresie wczesnobizantyjskim nastąpił wschodniobizantyjski szczególnie charakterystyczne dla tego okresu funkcja estetyczna w sztuce jest powstanie renesansu macedońskiego, czas ten datuje się jako złote czasy dla sztuki. Rozwijało się nie tylko malarstwo, rzeźbiarstwo, ale również mozaiki ścienne. Ostatnim okresem dla sztuki bizantyjskiej był okres późno bizantyjski w tym czasie zdobyto główne miasto stanowiące ośrodek sztuki i zniszczono wiele pięknych dzieł. Okres ten od panującej dynastii nazwano też renesansem Paleologów.