Stanisław Trembecki

Pierwsze ikony pojawiły się w Polsce w wieku piętnastym, początkowo malarstwo to nie było nikomu dostatecznie znane, dlatego też dla malarzy powstały liczne podręczniki na bazie, których mogli tworzyć. Podręczniki takie bogate były nie tylko w liczne wzory, ale też i porady i przepisy typowo techniczne, ich pierwotna nazwa to podlinniki. Do dziś zachowały się pojedyncze egzemplarze podręczników nawet z 1523 roku. Ikony przede wszystkim poruszały tematykę sakralną. Główną postacią ikon były osoby święte oraz scenki ściśle związane z ich życiem. Malowanie ikon jest bardzo trudną sztuką, ponieważ oprócz precyzji należy posiadać jeszcze talent, ikony muszą jak najbardziej odzwierciedlać daną postać i pokrywać się ze źródłami historycznymi. W Polsce jedyną szkołą, która uczy wykonywania ikon jest policealne studium ikonopisarstwa. Po jego ukończeniu uczeń uzyskuje tytuł technika plastyka ikonografa. Jest to bardzo prestiżowa uczelnia, którą prowadzi ks. Leoncjusz Tofiluka.