„Pracownia malarza”

Obraz pod tytułem „Pracownia malarza” namalował Gustave Courbet. Był to jeden z największych przedstawicieli realizmu w dziewiętnastym wieku. Odepchnął tematy mitologiczne, religijne i tyn podobne na rzecz dziel których tematy były „nie godne sztuki”. Artysta ten urodził się w Ornas w tysiąc osiemset dziewiętnastym roku, zmarł zaś w Vevey w tysiąc osiemset siedemdziesiątym siódmym roku. Dzieło pochodzi z lat tysiąc osiemset pięćdziesiąt cztery- tysiąc osiemset pięćdziesiąt pięć. Ma monumentalne wymiary. Mierzy dokładnie aż trzysta pięćdziesiąt dziewięć centymetrów na pięćset dziewięćdziesiąt osiem centymetrów. Znajduje się w zbiorach Musee d’Orasy w Paryżu. Obraz ma bardzo ciepłą kolorystykę. Dużo brązów i czerni. Pośrodku widzimy sztalugę a przy niej malarza w procesie tworzenia,maluje on pejzaż. Za nim stoi kobieta w akcie z wielkim białym materiałem. Z drugiej strony mały chłopiec przygląda jeś pracy mistrza. W pracowni prócz nich znajduje się pełno osób oraz zwierząt jak pies czy kot. Zdaje się jakby na ścianie pracowni było widać jakiś przebijający się zbladły pejzaż,