Postawa konceptualna

image Przykładem postawy konceptualnej może być twórczość zamieszkałego w Dusseldorfie Josepha Beuysa, który podkreśla, że jego prace, jak zresztą w ogóle wszystkie jego poczynania artystyczne, a więc także różne happeningi i akcje, mają na celu poszerzenie zarówno aspektów plastycznych, jak i naukowych sztuki. Jest to w zasadzie stanowisko konceptualne – reprezentuje nurt sztuki bazującej na pomysłach. Z drugiej strony działalność artystyczna Beuysa nie ogranicza się wyłącznie do konceptów czysto rozumowych. Wychodząc z przesłanek egzystencjonalnych, Beuys stara się poszerzyć dominujący pierwiastek racjonalny o czynniki emocjonalne i irracjonalne. Jak świadczy sama nazwa, jaką dał swej twórczości – Vehicle Art-chodzi mu oto, aby wszelkie manifestacje artystyczne, również te zostawiające trwały materialny ślad, były tylko wehikułami, nośnikami pewnych zasadniczych koncepcji. W tym nurcie mieści się cała zasada „project-artu”, gdzie również decydujące są pomysły, sugerowanie pewnych idei, a nie materialna ich realizacja, która, o ile w ogóle dochodzi do skutku, jest czymś wtórnym i drugorzędnym. We wszystkich tych kierunkach ciągle jeszcze występuje przedmiot i przestrzeń. W wielu wypadkach sami artyści używają nadal określeń „rzeźba” lub „przedmiot”, niemniej ich stosunek do przedmiotu i jego roli ulega istotnej zmianie.