„Pojmanie Chrystusa”

Obraz pod tytułem „Pojmanie Chrystusa” namalował Michelangelo da Merisi znany powszechnie jako Caravaggio. Jeden z najwspanialszych malarzy wszech czasów. Cechuje go bardzo intensywny światłocień. Jego postacie są bliższe człowiekowi. Miał bardzo bogate i krótkie życie. Na jego temat powstało wiele filmów. Artysta ten urodził się w Mediolanie w Tysiąc pięćset siedemdziesiątym pierwszym roku. Zmarł zaś w Porto Ercole w roku tysiąc sześćset dziesiątym. Obraz ten powstał w roku tysiąc sześćset drugim. Ma duże wymiary. Mierzy sto trzydzieści trzy centymetry pięć milimetrów na sto sześćdziesiąt dziewięć centymetrów pięć milimetrów. Znajduje się obecnie w zbiorach National Gallery of Ireland w Dublinie. Obraz ten uznawano przez długi czas za zaginiony. Jest to bardzo dramatyczny nokturn. Widać wiele ekspresji na twarzach postaci. Całujący w policzek Jezusa Judasz stoi koło niego dwoje mężczyzn w zbrojach ma zamiar aresztować Jezusa. Kolorystyka Wacha się pomiędzy głęboka czernią a czysta bielą. Światłocień jak na Caravaggia przystało jest bardzo intensywny, wręcz przesadny.