Opłakiwanie Chrystusa

Fresk pod tytułem Opłakiwanie Chrystusa stworzył malarz i architekt włoski Giotto di Bondone, a właściwie Angiolo di Bondone ( urodzony około roku dwieście sześćdziesiątego szóstego, zmarły około roku w ty6siąc trzysta trzydziestym siódmym).Był to pierwszy artysta który powrócił do tradycji tworzenia fresków która była zapomniana na wiele lat. Fresk ten znajduje się w kaplicy Scrovegnich w Padwie. Powstał w latach tysiąc trzysta sześć- tysiąc trzysta dziewięć. Postacie potraktowane są bardzo konturowo. Twarze są praktycznie wszystkie identyczne prócz twarzy które posiadają brodę. Gesty są bardzo teatralne, wyolbrzymione. Osoby święte mają wyrazistą aureole nad głową. U góry widzimy płaczące anioły. Mają one skrzydła gołębi a ich szaty zdają się niknąć, gesty aniołów są również bardzo teatralne i wyolbrzymione. Dwie postacie siedzą do widza tyłem. Są bezosobowe i zdają się być wypełniaczem powierzchni. Barwy są szarawe i pobladłe. Niebo stworzone nieumiejętnie gdyż przestrzenie pomiędzy aniołami rozdzielane są polami.