Obrazy Świetych

Zachowały się również średniowieczne freski z Faras. Zostały odkryte przez misję polskich archeologów w latach sześćdziesiątych. Odkrycie dotyczyło świątyni z ponad stu freskami, przedstawiającymi postaci władców, archaniołów, biskupów oraz świętych.
Do jednych z najwspanialszych fresków należą malowidła na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej wykonane przez Michała Anioła na zamówienie papieża Juliusza II, za które otrzymał 3000 dukatów. Miał przedstawić 12 apostołów lecz odrzucił projekt i namalował kilka obrazów przedstawiających sceny z Biblii o następujących tytułach: „Oddzielenie światła od ciemności”, „Stworzenie planet”, „Stworzenie roślin i zwierząt”, „Stworzenie Adama”, „Stworzenie Ewy”, „Grzech pierwszych rodziców i wypędzenie z raju”, „Budowanie arki”, „Potop” i „Opilstwo Noego”. Poświęcił tym freskom wiele lat ciężkiej, mozolnej pracy w pozycji tzw. łuku syryjskiego, która sprawiała ogromny ból. W większości pracował bez pomocników. Można powiedzieć, że w przeważającej części jest to dzieło jednego człowieka.