Niedzielne popołudnie na Grande Jatte

Obraz pod tytułem Niedzielne popołudnie na Grande Jatte namalowane zostało przez założyciela postimpresjonizmu, francuskiego malarza Georgesa- Pierrea Seurata (urodzonego drugiego grudnia tysiąc osiemset pięćdziesiątego dziewiątego roku, zmarły zaś dwudziestego dziewiątego marca tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego pierwszego roku). Dzieło to zostało wykonane w technice olejnej na płótnie. Pochodzi z przełomu lat tysiąc osiemset osiemdziesiąt cztery – tysiąc osiemset osiemdziesiąt sześć. Wykonany został techniką pointyzmu. Obraz składa się z małych plamek farby które tworzą jedną całość. Znajduje się obecnie w The Art Institute of Chicago. Widzimy tu wiele osób. Niektórzy spacerują, inni zaś przysiedli w cieniu bądź trzymają parasole przeciwsłoneczne. Kolory są płaskie,światłocień praktycznie nie występuje. Barwy jasne i czyste. Artysta użył perspektywy powietrznej malarskiej. W tym dziele prócz ludzi widzimy także zwierzęta, głównie psy. Twarze postaci są bez wyrazu, potraktowane bezosobowo.