Najpopularniejsza kultura regionalna w Polsce

Najpopularniejszą kulturą regionalną w Polsce jest nic innego, jak kultura mieszkańców Górnego Śląska, czyli bardziej współcześnie- Ślązaków. Rozwijała się od XIX wieku, na co przyczyniło się powstawanie kopalni i różnych zakładów przemysłowych. Ślązacy są traktowani i odbierani jako mniejszość etniczna, mimo starań o uznanie za odrębną mniejszość narodową. Prócz przemysłowej części Śląska, tą bardziej sławetną i bardziej pożądaną przez turystów jest część „zielona”. Beskidy są bez wątpienia największą atrakcją tamtych regionów, która jest równie często oblegana w okresie wiosenno-letnim, jak i jesienno-zimowym. Warto wybrać się tam dla pięknych krajobrazów i żywej przyrody. Kultura Ślązaków odznacza się różnorodnością wyznaniową. Można tutaj spotkać nie tylko katolików, większość z nich pomimo różniących ich wyznań, najwyżej stawia więzi rodzinne, dlatego często spotykają się na obiadach, podczas których wesoło biesiadują do późnych godzin i śpiewają znane pieśni. Tym co wyróżnia mieszkańców Górnego Śląska jest ich gwara, na którą ogromny wpływ wywarł język niemiecki.