Magowie średniowieczni i magowie w czasach współczesnych

Magowie uprawiający magie, która ma tyle wariantów, ilu jest adeptów. Zasadniczo próbują oni oddziaływać na przyszłość przy użyciu duchów ziół, swego rodzaju mistyki i wpływu na swój umysł i powiązaną z nim swoją psychikę. W średniowieczu przed wprowadzeniem świętej inkwizycji występowały ścisłe więzi między naukami, magami i kościołem. Księżom jednak zakazano uprawiania amgii, astrologii i matematyki już na początku naszych dziejów. Dlaczego to zrobiono nie wiadomo do dziś. Mistrzowie mistyki i okultyzmu twierdzą, że zrobiono tak ponieważ w dawnych czasach księżmi zostawali uczeni i bardzo mądrzy ludzie i zbyt szybko odkryli by nieprawdę w prawach głoszonych przez kościół i zwrócili się przeciwko niemu poszerzając grono magów. Magowie współcześni mają dużo łatwiej niż średniowieczni Nie są oni prześladowani i mogą otwarcie praktykować magie, a nawet obnosić się z tym w swoim społeczeństwie. W tej chwili kościół nie walczy już z magami ponieważ wypracował sobie taką pozycję w społeczeństwie, że nie istnieje żadna moc i ugrupowanie, które mogło by im tę pozycję odebrać.