„Madonna z dzieciątkiem i świętym Hieronimem”

Obraz pod tytułem „Madonna z dzieciątkiem i świętym Hieronimem” Antonio Allegri. Zwany był potocznie Coreggio. Jego twórczość zapowiadała nadejście sztuki baroku. Doskonale opanował kolorystykę oraz efekt sfumato wynaleziony przez renesansowego mistrza Leonarda da Vinci. Artysta ten urodził się w tysiąc czterysta osiemdziesiątym dziewiątym w Coreggio (Parma) ,zmarł zaś w roku tysiąc pięćset trzydziestym czwartym w swym rodzinnym mieście. Dzieło to pochodzi z roku tysiąc pięćset dwudziestego trzeciego. Namalowane na desce. Ma bardzo duże wymiary. Mierzy dokładnie dwieście pięć centymetrów na sto czterdzieści jeden centymetrów. Znajduje się w zbiorach Gallerii Nazionale w Parmie. Na obrazie znajduje się sześć postaci. W centrum widzimy Madonne z dzieciątkiem. Za nią stoi anioł, drugi zaś znajduje się w rogu obrazu. Przed Maryja stoi kobieta która trzyma Jezusa za stopę. Święty Hieronim pokazany jest jako starzec w pół akcie przepasany niebieska tkanina z lwia głową. Trzyma on w jednej ręce księgę w drugiej zwinięty manuskrypt.