Kultura dumą narodu

Na pewno jedną z najbardziej cenionych rzeczy w narodzie jest jego kultura, a konkretniej cały dobytek i całokształt, na który składają się wyroby sztuki (materialne oraz niematerialne) i normy prawne i społeczne. Każdy naród odróżniają konkretne wartości, szczególnie jeśli są zarówno stałe, jak i otwarte na nowe wpływy innych kultur. Do kultury narodowej wliczamy zespół wierzeń, miejsca ważne dla historii narodu, zwyczaje i tradycje, dzieła stuki, literaturę oraz jej bohaterów narodowych (zarówno fikcyjnych, jak i rzeczywistych). To wszystko składa się na tworzenie i pogłębianie kultury, którą tak bardzo cenimy i która wpływa na dumę społeczności. Kultura narodu to jedna z najczęstszych przyczyn zwiedzania przez turystów danego kraju. Pozwala to na zapoznanie się z inną świadomością i przyjęcie do swojego bytowania trochę innych wartości. Nie można zapomnieć, że kultura jest ogromną wiedzą i potęgą, którą trzeba pielęgnować, szanować i co najważniejsze- pamiętać o niej. Podsumowując jest to całość społecznego dobytku, który jest jednym z najważniejszy elementów świadomości narodowej.