Krótka historia Anime

Anime pochodzi od słowa animacja, czyli od filmów animowanych zwanych często bajką. Ale słowo anime ma jeszcze jedną specyficzną wartość i często dotyczy japońskich animacji, która w ostatnich latach stała się bardzo popularna. To właśnie Japonię uważa się za matkę anime. Japonia jako pierwsza odniosła sukcesy w produkcji filmów animowanych i działo się to w latach wojennych. Po wojnie rozwój animacji w tym wschodnim kraju przeżył kryzys i całkowity zastój, bardzo popularne stały się w tym czasie animacje amerykańskie. Japonia – kraj wielu ciekawych sztuk – zabrała się za rozwój innego gatunku, którym był komiks i nosił nazwę manga, który dzisiaj również jest bardzo popularny.

historia anime – fascynująca

To właśnie manga stała się ponownie inspiracja do powstawania nowych filmów animowanych. Filmy te były nacechowane swoją specjalnością i dotykały wiele dziedzin z życia. Animacje te skierowane były przeważnie do dorosłych bądź też młodzieży. Zdobywały coraz większą popularność, szczególnie opierając się na komiksach manga. Tematyką filmów animowanych była przede wszystkim magia, elektronika, robotyka niemal wszystko co fantastyczne. Dotykała też bardzo seksualności. Na początku lat osiemdziesiątych anime było bardzo popularne nie tylko w Japonii ale niemal na całym świecie. Popularność była do tego topnia iż w Japonii stała się jedną z gałęzi gospodarki przynosząc ogromne dochody.

anime historia

Od tego czasu sztuka anime, bo śmiało można ja tak nazywać stała się bardzo istotnym nurtem na całym świecie. Powstało wiele nowych gatunków a także wraz z powiększająca się techniką powstawały coraz to bardziej nowoczesne filmy animowane. Filmy te nie noszą miana jedynie bajki, są to firmy z treścią opisujące bardzo często bohaterów samotnych i walczących o dobro na świecie. Pomimo tego iż bardzo często świat pokazywany w anime to świat fantastyczny, opierający się na magii to anime jest odbierane bardzo poważnie, to pisze historie anime. Nurt ten stał się na tyle poważny że objął cały świat i kultywowany jest niemalże w każdym kraju. Wiele grup fanów organizuje się nie tylko w internecie ale i wielu stowarzyszeniach i grupach.