Impresjonizm

XIX wiek to dla Paryża wielki rozwój. Miasto stało się nowoczesną metropolią, przyciągającą tłumy w poszukiwaniu pracy. Jednak niosło to ze sobą zagrożenia – Paryż przeobraził się w cuchnące miejsce, zagrożone epidemiami, a także nędzą. W końcu udało się uzdrowić miasto – peryferie przeznaczono dla robotników, gdzie powstawały fabryki, centrum zostało się ośrodkiem życia mieszczańskiego, miejscem rozrywek oraz mekką artystów.
Wielkomiejskie oblicze Paryża stało się dla impresjonistów inspiracją, co utrwalali na swych obrazach. Stworzyli nowy kierunek – impresjonizm. Malowali wszystkie aspekty życia mieszczańskiego, jego ekskluzywne miejsca, bulwary, modne restauracje i kabarety. Nie interesował ich głębszy sens, świat metafizyczne czy problemy społeczne, byli realistami, przedstawiali kolorowy, powierzchowny świat, za którym nic więcej się nie kryło. Tworzyli dla czysto malarskiej satysfakcji i spełnienia.
Impresjonizm to kierunek skupiający się na ulotności chwili, przemijaniu, gry światła.