Hermetyczny Zakon Złotej Jutrzenki

Hermetyczny zakon złotej jutrzenki był mała organizacją na przełomie XIX i XX wieku, ale o bardzo dużych wpływach. Był on tylko dostępny dla osób wtajemniczonych i ich najbliższego otoczenia. Do dziś nie wiadomo jakie praktyki stosowali zakonnicy na swoich adeptach magii. Nikt nic nie mówił a to co się działo w obrębie zakonu było ścisłą tajemnicą. Chodzą pogłoski że zakonnicy wymierzali kary na adeptach w postaci tortur, pili ludzką krew a nawet składali ofiary z ludzi. Początkowo zakon był traktowany jako miejsce bardzo romantyczne a zakonnicy jako hobbyści magii, lecz bardzo szybko zmieniono o nim zdanie. Zakon w bardzo szybkim czasie założył w Londynie świątynie Izydy i przyciągnął takich znanych adeptów magii jak Crowley czy Yeats. Ci znani adepci magii mimo iż przeżyli uczestnictwo w zakonie złotej jutrzenki w żadnym swoim późniejszym dziele nawet o tym nie wspominali, a na pytania o Zycie w zakonie unikali udzielania odpowiedzi. Pod Koniec XX wieku zakon złotej jutrzenki został rozwiązany, ale żadnego z zakonników nie postawiono przed sądem ponieważ nie znaleziono w świątyni żadnych oskarżających dowodów.