Edmund Strzelecki i Ryszard Kapuściński

Edmund Strzelecki, słynny dziewiętnastowieczny podróżnik, badacz i odkrywca, to jeden z najpopularniejszych Polaków wśród mieszkańców dalekich krajów. O ile jego idea obrony praw Indian, jaką promował podczas swoich prac badawczych w Stanach Zjednoczonych nie miała prawa przynieść mu rozgłosu, dzięki swoim pracom i odkryciom stał się niemal narodowym bohaterem Australii. To właśnie on najwyższy szczyt Wielkich Gór Wododziałowych nazwał imieniem Kościuszki. Jego nazwiskiem z kolei nazwano w Australii pasmo górskie, dwa szczyty, pustynię, jezioro, rzekę i miasteczko, zaś w Kanadzie – zatokę. Ryszard Kapuściński, wybitny polski reportażysta, podobnie jak Edmund Strzelecki zapisał się w historii dzięki swoim podróżom po dalekich krajach. Jest autorem licznych książek, zawierających zapis jego podróży oraz życia codziennego mieszkańców wielu egzotycznych krajów. Jego książka „Cesarz”, opowiadająca o despotycznym władcy Etiopii oczami osób z jego dworu i otoczenia, została nawet zaadaptowana na potrzeby sztuki, wystawionej przez Royal Court Theatre w Londynie.