Dwie sportretowane kobiety-różne materiały i technika

Wielu dowodów na to, że rodzaj użytego materiału i techniki wykonania wpływają na wygląd, formę dzieła, dostarcza nam malarstwo. Tu materiałem jest farba, a technika wykonania polega na rozprowadzaniu jej jakimś narzędziem(najczęściej pędzlem) po powierzchni tak zwanego podobrazia: muru, deski, płótna czy papieru. Znanych jest wiele rodzajów farb, od mineralnych, używanych przez autorów malowideł jaskiniowych z czasów przedhistorycznych, po farby syntetyczne, tak zwane akryle, stosowane często w malarstwie współczesnym. Portrety kobiece były często malowane na desce techniką enkaustyki-czyli woskową. Zabarwiony wosk pszczeli był rozprowadzany na gorąco. W takim portrecie ze względu na szybszą technikę pracy trudno było o delikatny modelunek światłocieniowy-zasadniczą rolę odgrywa tu kontur. Obrazy malowane techniką olejną schną bardzo powoli, dlatego też powstają etapami. Najpierw na płótnie odpowiednio zagruntowanym, artysta wykonuje tak zwaną podmalówkę, z grubsza tylko zaznaczając zarysy dzieła. Po jej wyschnięciu przechodząc stopniowo od kształtów ogólnych do szczegółów. W tak wykonanym dziele malarz mógł się obyć bez konturów. Kompozycja taka była w pełni plastyczna.