Definicje sztuki i jej alternatywa

Mimo, że sztuka jest szeroko rozumianym pojęciem, dawniej została oparta o kilka różnych od siebie definicji. Z biegiem czasu powstały jej alternatywy oraz odrzucenie wszelkich definicji i postawienie na otwartość w odbiorze. Dzięki temu zjawisku, widzimy jak bardzo trudno określić czym tak naprawdę jest sztuka. Niektórzy odbierali ją jako dadaizm, gdzie panowała dowolność wyrazu artystycznego. Jej innym kierunkiem był surrealizm, który burzył logiczny porządek rzeczywistości i wprowadzał wewnętrzny chaos. Miał wyrażać bunt i sprzeciw przeciwko konwencjom w sztuce. Z czasem zaczęto ją zaliczać do grupy pojęć otwartych, co zostało szybko skrytykowane i zniesione, ze względu na to, że do sztuki można zaliczyć praktycznie wszystko. Kiedy zrezygnowano z jakichkolwiek logicznych definicji, powstała jej alternatywna wersja. Mówiła o tym, że sztuka jest wyrażaniem i konstruowaniem przeżyć, dzięki czemu wzrusza i wstrząsa odbiorcom. Żeby dojść do właściwego znaczenia sztuki, zaczęto rozumieć ją na wielu płaszczyznach, a jej znaczenie cały czas ewoluowało.