Czy Film jest sztuką?

Niewątpliwie tak, film zawsze wpływał na ludzie i ludzie zawsze wpływali na film. Najwięksi reżyserzy mogli do każdego filmu dać cząstkę siebie , co razem dawało ogromne efekty. Dzisiaj przejawem sztuki jest nie tylko obraz czy tekst literacki ale także film, które mogą mieć przesłanie filozoficzne, mogą dawać ludziom do myślenia. Dzisiejsi poeci odnajdują wenę nie tylko w zacisznych miejscach ale także w ekranizacjach kinowych , film staje się nieodmienną częścią życia człowieka, tak jak obraz, czy słowo pisane, filozofowie również nawiązują do filmów, i dają im nadludzkie możliwości co niekiedy jest prawdą , Film może spowodować i wpajać najmłodszym widzom cechy które nie powinny znaleźć się w psychice młodego człowieka, taki człowiek później ma trudności z rozróżnieniem dobra od zła, tak więc film jest na pewno sztuką którą łatwo można zniszczyć ale ona również łatwo może zniszczyć . W historii ludzkości film na pewno zostawi po sobie ślad i da przyszłym pokoleniom szanse odwzorowania dzisiejszego życia i bycia człowieka, co daje ogromne możliwości w rozwoju kultury .