Jan Tarasin i Stefan Gierowski

Warszawski artysta Jan Tarasie prezentuje zupełnie odmienną twórczość artystyczną, niezwykle nieprzeciętną. Posługuje się on systemem znaków, w pewnym porządku uszeregowanych na płótnie. Jedne z tych przedmiotów kojarzą nam się z właśnie jakąś typową rzeczą, inne z nieznanym pismem. Dziełami sztuki Tarasina rządzą prawa malarskie. Uwaga artysty koncentruje się nie tylko na tajemniczych znakach, ale także […]

Jan Lebenstein.

Serie obrazów Jana Lebensteina zyskały rozgłos jako jeden z najciekawszych przejawów sztuki nowoczesnej i niekonwencjonalnej. Punktem wyjścia dla tych prac była postać człowieka, tak dalece jednak przetworzona, że z jej naturalnych cech pozostała jedynie symetria obrazu. Początkowo obficie nakładał farbę przez co jego obrazy były bardziej wyraziste. Takie malarstwo było w ówczesnej Europie czymś nowoczesnym […]

Słowo wstępu do sztuki polskiej po II wojnie

W czasie II wojny światowej w Polsce, kraju szczególnie doświadczonym przez wojnę, sztuka obudziła się do życia, próbując w obrazach pełnych koloru i światła podążyć za własną przedwojenną tradycją koloryzmu. Powstawały również obrazy, które nawiązywały do surrealizmu i abstrakcji. Nadziejom na dalsze swobodne poszukiwania artystyczne położył kres 1949 rok. Już od 1945 roku Polska była […]

Rzeżba w czasie II wojny światowej i jej twórcy.

Nurtem rzeźby z Europy Zachodniej była rzeźba organiczna, ekspresyjna i abstrakcyjna. Bardzo bogatym dorobkiem legitymuje się Gustaw Zemła, twórca kilku znakomitych pomników oraz rzeźb mniejszego rozmiaru(na przykład pomnik papieża Jan Pawła II w Krakowie lub poety Władysława Broniewskiego w jego rodzinnym Płocku, rzeźby ofiar zagłady w Oświęcimiu). W brązie oraz w innych materiałach pracuje Adam […]

Antoni Rzęsa i Magdalena Abakanowicz.

Antoni Rzasa, wspaniały i wybitny rzeźbiarz tworzył głównie rzeźby sakralne oraz grupy figuralne z powtarzającym się tematem macierzyństwa(liczne ukrzyżowania, Piety). Posługiwał się z reguły jednym klocem drewna, dostosowując formę dzieła do naturalnego kształtu pnia i gałęzi. Drewno uzupełniał niekiedy elementami z żelaza, wykutymi w kuźni. Antoni Rzasa w swojej pracy stosował tylko najprostsze narzędzia, co […]

Maria Jarema i Tadeusz Brzozowski

Maria Jarema przed wojną studiowała rzeźbę, już wtedy pociągało ja malarstwo, któremu w późniejszym okresie swojego życia poświęciła większość swojego życia. Swoje zainteresowania kierowała ku mocnym, wyrazistym formom nawiązującym do kształtów organicznych organicznych późniejszym okresie malowała już tylko obrazy abstrakcyjne. W swoich cyklach „Penetracje”, „Filtry” i dała wyraz jakby przemieszczania się w przestrzeni różnych przedmiotów. […]

Andrzej Wróblewski.

Niezrównaną legendą jest artysta krakowski Andrzej Wróblewski. W ciągu trwania swego krótkiego życia zdołał stworzyć malarstwo całkowicie oryginalne, niosące bardzo głębokie treści. Dawał on wyraz przekonaniu, że sztuka polskiego socrealizmu powinna być zrozumiała dla wszystkich. Jego rysunki, monotypie były niezwykle wyraziste, o prostym przekazie i wyrazie. Wróblewski ukazywał w nich osamotnienie człowieka w chwilach zagrożeń […]

Jerzy Nowosielski

Jerzy Nowosielski, artysta światowej sławy, nietuzinkowy, nowoczesny, przyjaciel i niemal rówieśnik Marii Jeremy i Tadeusza Kantora, prezentuje malarstwo o niezwykłej urodzie i powadze. Ten artysta związany z religią prawosławną, już we wczesnej młodości uległ fascynacji malarstwem cerkiewnym, czyli powszechnie znaną ikoną. I różnorodną tematykę. Poszczególne składniki jego obrazów, to znaczy przedmioty, postacie, elementy pejzażu, szlachetnie […]

Malarze starszej generacji

Tadeusz Kantor do wybuchu II wojny światowej studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Z tego czasu oraz z czasów hitlerowskiej okupacji pochodzą jego obrazy oraz także pierwsze fascynacje teatrem: podczas wojny stworzył on teatr konspiracyjny, w którym wystawiał swoje genialne sztuki tylko dla zaufanej publiczności. W pierwszych latach powojennych tworzył obrazy w konwencji surrealistycznej, […]