” Katedra w Chartres”

Dzieło pod tytułem ” Katedra w Chartres” namalował Jean Baptiste Camille Corot. Wybitny twórca pejzaży. Jeden z najbardziej cenionych malarzy dziewiętnastego wieku. Francuz jednak przez wiele lat pracował w Rzymie. Malował dość konwencjonalne pejzaże. Urodził się w Paryżu w tysiąc siedemset dziewięćdziesiątym szóstym roku, zmarł zaś w roku tysiąc osiemset siedemdziesiątym piątym w swym rodzinnym […]

„Judyta z głową Holofernesa”

Obraz po tytułem „Judyta z głową Holofernesa” namalował Lucas Cranach starszy. Artysta ten odziedziczył warsztat po ojcu. Był twórca obrazów religijnych z pejzażami gdzie człowiek i natura stanowi jedność. Malował tez portrety. Malarz ten urodził się w Koronach(Górna Frankonia) w tysiąc czterysta siedemdziesiątym drugim roku, zmarł zaś w Weimarze w roku tysiąc pięćset pięćdziesiątym trzecim. […]

„Pracownia malarza”

Obraz pod tytułem „Pracownia malarza” namalował Gustave Courbet. Był to jeden z największych przedstawicieli realizmu w dziewiętnastym wieku. Odepchnął tematy mitologiczne, religijne i tyn podobne na rzecz dziel których tematy były „nie godne sztuki”. Artysta ten urodził się w Ornas w tysiąc osiemset dziewiętnastym roku, zmarł zaś w Vevey w tysiąc osiemset siedemdziesiątym siódmym roku. […]

” Święty Piotr i święty Jan”

Dyptyk pod tytułem ” Święty Piotr i święty Jan” namalował Francesco el Cossa. Uprawiał on malarstwo o charakterze narracyjnym. Namalował między innymi freski przedstawiające poszczególne miesiące. Malarz en urodził się w Ferrerze około roku tysiąc czterysta trzydziestego szóstego, zmarł zaś w roku tysiąc czterysta siedemdziesiątym siódmym lub ósmym w swym rodzinnym mieście. Typowy przedstawiciel malarstwa […]

„Madonna z dzieciątkiem i świętym Hieronimem”

Obraz pod tytułem „Madonna z dzieciątkiem i świętym Hieronimem” Antonio Allegri. Zwany był potocznie Coreggio. Jego twórczość zapowiadała nadejście sztuki baroku. Doskonale opanował kolorystykę oraz efekt sfumato wynaleziony przez renesansowego mistrza Leonarda da Vinci. Artysta ten urodził się w tysiąc czterysta osiemdziesiątym dziewiątym w Coreggio (Parma) ,zmarł zaś w roku tysiąc pięćset trzydziestym czwartym w […]