Ankh-Morpork

Miasto Ankh-Morpork jest największym skupiskiem budynków oraz ludzi – i nie tylko – na Dysku. Jest miastem pełnym niebezpieczeństw, a jego mieszańcy najbardziej zdegenerowanymi istotami na tym Świecie. Miastem kierowali niegdyś różni królowie, obecnie władzę sprawuje lord Vetinari, zwany w kręgach Ankh Patrycjuszem.Pierwszym wzniesionym budynkiem w mieście była wieża Niewidocznego Uniwersytetu, zwaną też Wieżą Sztuk. Miasto jest ciągle żywe, znajduje się w nim ogromna ilość barow oraz Gildii. Tak więc jest i Gildia Żebraków, której zasady mówiły, że nikt, kto nie posiada licencji żebraka, nie może żebrać, w przeciwnym razie czeka go banicja. Ta sama zasada dotyczyła Nauczycieli, Rzeźników, Skrytobójców, Alchemików, Chytrych Rzemieślników oraz wielu innych. W mieście tym dzieje się najwięcej dziwnych rzeczy, wśród których uczestniczą różni bohaterowie zamieszkujący Dysk, mieszkają w nim także bohaterowie, którzy najczęściej występują w historiach pisanych przez Terry’ego Pratchetta. On sam twierdzi, że miasto to jest kompilacją wszystkich większych miast, tylko że wystrojonych w nieco starym stylu, by można było łatwiej wyolbrzymić pewne schematy funkcjonujące w społeczeństwie.