Znaczenie malarstwa

Malarstwo jest uważane za jedno ze sztuk pięknych i plastycznych, które ma swój widoczny wpływ w bogactwie sztuki i jej poszerzaniu. Polega na używaniu jednej z malarskich technik. Wyróżnia się akrylowe, freskowe, olejne, temperowe, gwasze, witrażowe oraz te mniej popularne, szczególnie w Polsce. W starożytnej Grecji malowano farbami, w których spoiwem dla barwnika był wosk pszczeli i schnące oleje. Zwiększano to ich płynność i ułatwiało malowanie artyście. Skupia się na przedstawianiu konkretnej tematyki lub różnorodnej wizji świata, jak i własnych emocji. Dla artysty obraz jest oknem, który przedstawia świat w różnych rzeczywistościach. Świat ten jest nieprawdziwy, ale często wygląda bardzo rzeczywiście i utożsamiany jest z prawdziwym życiem, które toczy się wokół nas każdego dnia. Stąd czerpiemy wiele inspiracji z malarstwa, jak i poszczególne dzieła wpływają na odczuwanie przez nas wielu różnych emocji oraz poznawaniu nowych. Malarstwo jest oknem na świat, które tak naprawdę towarzyszy nam każdego dnia.