Wczesne czarownictwo europejskie i amerykańskie

Wzrost wpływów chrześcijaństwa w Anglii i europie zapoczątkował rozpad więzi między ludźmi a ziemią. Zastępując dawne pogańskie lub celtyckie religie ziemi swoim bardziej patriarchalnym systemem kultu, kościół nauczał że strumienie drzewa i kamienie nie mają żadnej mądrości ani duszy, a zwierzęta pozbawione według jego doktryny duszy są istotami niższymi niż człowiek. Chcąc przeciągnąć pogan ku wierze chrześcijańskiej kościół w miejsca pogańskiego kultu wznosił swoje świątynie, święta pogańskie zastępował swoimi świętami, a w późniejszych czasach dopuścił się dużo brutalniejszych środków. Z rozkazów inkwizycji wszystkich heretyków zabijano, czarownice palono na stosie. Kościół zapoczątkował swoją wiarę krwią i śmiercią. Wiele osób przeszło na wiarę chrześcijańską bo chciało, ale jeszcze więcej po prostu ze strachu. Poganie mieli do wyboru, albo wierzyć w religię monoteistyczną albo umrzeć, więc wybierali to pierwsze. Prześladowanie heretyków stało się popularne w bardzo krótkim czasie w całej europie a nawet świecie. Tym samym wiara chrześcijańska w bardzo szybki sposób zalała całą półkulę.