Stłumienie magii i późniejsze odrodzenie

Magia w średniowieczu została prawie całkowicie stłumiona przez kościół. Zadaniem inkwizycji było wybicie wszystkich magów bądź zmuszenie do przyjęcia przez nich chrześcijaństwa. Magia odrodziła się dopiero w XIX i XX wieku. Na poziomie XIX wieku nastąpiły wielkie zmiany postaw wobec magii. Magię wysoką, czyli zainteresowanie takimi systemami jak astrologia, numerologia traktowano w najlepszym razie jako pierwowzór nauki. Magię niską związana z ziemią czy przyrodą podkopała poważnie rewolucja przemysłowa. Wkrótce jednak nastąpiła reakcja wobec ponurego wpływu industrializacji. Uromantycznione wersje zapomnianych mądrości antyku i średniowiecza spowodowały wskrzeszenie szeregu tradycji magicznych. Pogaństwo stało się bardzo popularnym tematem epoki romantyzmu, ale to wysoka magia w swojej nowej szacie magii rytualnej czy ceremonialnej wykazywała najpierw oznak odnowy. W XX wieku wszystkie doktryny magii stały się bardzo popularne. Nigdzie nie mówiono o niczym innym jak o wydarzeniach magicznych. Zaczęły powstawać zakony praktykujące magię i świat magiczny na nowo zatętnił życiem.