Maria Jarema i Tadeusz Brzozowski

Maria Jarema przed wojną studiowała rzeźbę, już wtedy pociągało ja malarstwo, któremu w późniejszym okresie swojego życia poświęciła większość swojego życia. Swoje zainteresowania kierowała ku mocnym, wyrazistym formom nawiązującym do kształtów organicznych organicznych późniejszym okresie malowała już tylko obrazy abstrakcyjne. W swoich cyklach „Penetracje”, „Filtry” i dała wyraz jakby przemieszczania się w przestrzeni różnych przedmiotów. Przed jej obrazami stajemy porażeni wielką i niezwykła swobodą malarską, widzimy różnorakie formy w wersji upoetycznionej, wyrazistej, pieknej ze względu na prosty sposób wyrazu. Natomiast Tadeusz Brzozowski również był związany z Krakowem. Pracował z Kantorem w Teatrze Niezależnym. W pierwszych latach po wojnie malował obrazy figuratywne o zwartej, uproszczonej, i niezwykle wyrazistej formie(np. Prorok). W latach następnych zaczął nawiązywać do szeroko pojętej abstrakcji. Jego obrazy zaczeły stawać się zbudowane z rozległych smug, pól i intensywnych barw. Występują tez w jego twórczości silnie napięte formy, które zdaja się pulsować jak żywe. Brzozowski przez kilka nawet lat pracował nad niektórymi obrazami czyli zupełnie przeciwnie do pozostałych twórców obrazów abstrakcyjnych.