Katedra w Salisbury

Obraz pod tytułem Katedra w Salisbury namalował angielski artysta John Constable (urodzony jedenastego czerwca tysiąc siedemset siedemdziesiątego szóstego roku, zmarły zaś trzydziestego pierwszego marca tysiąc osiemset trzydziestego siódmego roku). Artysta ten był uważany za najwybitniejszego pejzażystę dziewiętnastego wieku. Dzieło to jest wykonane w technice olejnej na płótnie. Pochodzi z roku tysiąc osiemset trzydziestego pierwszego. Znajduje się w Collection Lord Ashton of Hyde. Temat katedry w Salisbury był wielokrotnie podejmowany przez tego artystę. Na tym dziele przedstawiony jest widok po burzy kiedy wychodzi tęcza. Jest ona bardzo wyraźna. W centrum widzimy powóz w kałuży. Na pierwszym planie zaś dostrzec można psa. Barwy są bardzo ciepłe. Obraz ten jest bardzo szczegółowy i realistyczny. Dopracowany do ostatniej plamy farby. Światło wydobywa się zza pierzastych ciemnych chmur na wierzchołku wierzy kościelnej. Tęcza jest bardzo widoczna. Jej barwy są silne. Artysta ten był niewątpliwie mistrzem pejzażu.