Historia i zastosowanie

Miernik jest niezwykle wszechstronny w zastosowaniu. W ostatnich sto lat, został zmodyfikowany w celu włączenia dźwięku, przebudowany, aby utworzyć bezpieczniejsze podstawy filmu, sformułowany, aby uchwycić kolor, zakwaterowany jako jeden z formatów panoramicznych, i posiada włączony dźwięk cyfrowych danych w niemal wszystkich jej dziedzinach. Od początku 21 wieku, Eastman Kodak i Fujifilm ścierały się ze sobą na rynku, co odbiło się we wzroście produkcji 35 mm filmów. W 1880, George Eastman rozpoczął produkcję suchej płyty żelatyny fotograficznej w Rochester, New York. Wraz z WH Walker, Eastman wynalazł posiadacza ze spisu hotelu, do przeprowadzania żelatynowego powlekania warstwy papieru. Hannibal Goodwin – wynalazł nitrocelulozę filmu bazowaną w 1887, gdy był pierwszym przejrzystym, elastycznym filmem. Następny rok, Emile Reynaud opracował pierwszy film perforowany w stanie. Eastman był pierwszym głównym założycielem spółki, do masowej produkcji tych elementów, jednak gdy w 1889 roku Eastman sobie sprawę, że emulsja gelatino-bromek może być powlekane na sucho na tej jasnej podstawie, wyeliminował papier. Wraz z nadejściem elastycznych filmów, Thomas Alva Edison szybko określił swój wynalazek jako Kinetoskop.