Film historyczny


Film historyczny przedstawia minione wydarzenia, to co działo się faktycznie, ukazuje prawdziwą historię i prawdziwych ludzi. Jest chętnie oglądanym filmem, gdyż ludzie nadal interesują się przeszłością, faktami i dokumentami, które świadczą o ich dziejach. To jeden z najstarszych gatunków filmowych, sięgający początków kina.
Uznanym twórcą filmów historycznych był David Wark Griffith. To autor takich filmów jak: „Narodziny narodu”-1915r. i „Nietolerancja”-1916r. Jedną z odmian filmu historycznego jest reinscenizacja zdarzeń, w której wyróżniał się Georges Melies. Wyreżyserował on w 1899r. „Sprawę Dreyfusa”. Na film składa się kilkanaście scen, które przedstawiają kolejne elementy przebiegającej sprawy sądzonego francuskiego kapitana. Podobnie zobrazowali historię Ernst Lubitsch w filmie „Madame Dubarry”-1919r. i Abel Gance w filmie „Napoleon”-1926r. Inną odmianą tego typu filmu jest paradokumentalna rekonstrukcja autentycznych wydarzeń z przeszłości. Fabuła wzbogacona jest o elementy poetyki dokumentu.