kierunki w sztuce


Styl barokowy i inne kierunki w sztuce wzbudzały kontrowersje wśród artystów, którzy najczęściej buntowali się przeciwko normom narzuconym przez Kościół. Nie podobało się niektórym rozmach i monumentalizm w dziełach, które powstawały.
Jednak surowa forma klasycyzmu przejęta przez francuskich malarzy także nie wszystkim odpowiadała. Dlatego też pojawił się malarz, będący w przeciwnym obozie niż Poussin, Paul Rubens. Naśladowcy tego artysty byli nazywani rubensistami, jednak nigdy nie osiągnęli takiego poziomu jak ich mistrz. Styl, który reprezentował to barok flamandzki, zdeklarowany jako antyklasycystyczny. Obrazy Rubensa są nacechowane żywiołową dynamiką, silnymi kontrastami, gdzie istotną rolę odgrywał kolor. Sceny, które przedstawiał, akcentował przez nasycone barwy i energiczne ruchy ciał oraz pełen napięcia układ kompozycyjny. Czerpał inspiracje od różnych artystów, od Michała Anioła przejął budowę oraz rytm obrazu, natomiast od Caravaggia dramaturgię konstrukcji obrazu, a także posługiwanie się światłem, ukazywaniem cieni i półcieni.

Tagi dodane do tego wpisu przez blogera: , , , , ,