Antoni Rzęsa i Magdalena Abakanowicz.

Antoni Rzasa, wspaniały i wybitny rzeźbiarz tworzył głównie rzeźby sakralne oraz grupy figuralne z powtarzającym się tematem macierzyństwa(liczne ukrzyżowania, Piety). Posługiwał się z reguły jednym klocem drewna, dostosowując formę dzieła do naturalnego kształtu pnia i gałęzi. Drewno uzupełniał niekiedy elementami z żelaza, wykutymi w kuźni. Antoni Rzasa w swojej pracy stosował tylko najprostsze narzędzia, co sprawiało, że jego postacie były pełne prostoty, wiernie oddające harmonię i niebywałą lekkość prezentowanych rzeczy. Inne dzieła odznaczały się również liryzmem, wielka ekspresją i doniosłością. Jedna z cech twórczości Rząsy jest pozostawianie na powierzchni swych arcydzieł wyraźnych śladów narzędzi: siekierki, noża i dłuta. Magdalena Abakanowicz specjalizowała się w sztuce tkactwa. Jej tkaniny cechuje dwuwymiarowość, struktury przestrzenne złożone z elementów przeplatanych ręcznie z barwionego sizalu i zszywane w wielkie w struktury jeszcze większe. Abakanowicz pracuje w różnych materiałach: w kamieniu, brązie, drewnie, jednak jej najznakomitsze prace wykonała z surowych materiałów tekstylnych. Abakanowicz wykonała długie serie niezwykle podobnych i okaleczonych postaci. Dzieła Magdaleny Abakanowicz eksponowane są na całym swiecie.